Hlavní Menu > Aktuality
J. E. velvyslankyně ČLR v ČR Ma Keqing navštívila s ministryní práce a sociálních věcí ČR domy s pečovatelskou službou

2015-04-24 15:44

Dne 24. března navštívila J. E. velvyslankyně ČLR v ČR Ma Keqing za doprovodu ministryně práce a sociálních věcí České republiky Michaely Marksové a radní Hlavního města Prahy Ropkové Domov pro seniory Ďáblice a Domov pro zrakově postižené Palata a zástupcům obou zařízení předala dary.

Velvyslankyně Ma při setkání se zástupci obou zařízení představila situaci stárnutí populace v Číně a vývoj péče o seniory a podrobně se seznámila se situací v České republice. Ředitel Domova pro seniory Ďáblice zodpověděl dotazy týkající se péče o seniory v ČR, pravidel bezpečnosti, vybavení pečovatelského zařízení, hrazení nákladů, lékařské péče a denních aktivit klientů. Ředitel domova Palata velvyslankyni Ma stručně popsal vývoj dotyčného humanitárního zařízení. Pražské pečovatelské zařízení pomáhající této společensky znevýhodněné skupině bylo vzhledem k tomu, že zrakově postižení patří mezi osoby se speciálním zdravotním postižením, založeno již před 120 lety.

Velvyslankyně Ma si během návštěv srdečně pohovořila s obyvateli pečovatelských domovů a podrobně se seznámila s jejich životem v zařízení. Klienti se vyjadřovali, že v přívětivém a čistém prostředí domova a za péče přátelského personálu se jim žije pohodlně. Návštěva se konala v období před Velikonoci, a tak byly společenské místnosti v domovech čerstvě vyzdobeny klienty vlastnoručně ozdobenými kraslicemi a výrobky z keramiky.

Ministryně Marksová poděkovala paní velvyslankyni za zájem o pečovatelská zařízení v Česku a jejich podporu a vyjádřila přání dále posílit výměnu a spolupráci mezi oběma stranami. radní Hlavního města Prahy Ropková srdečně pozvala velvyslankyni Ma k návštěvě pražských škol za účelem bližšího seznámení s českým základním a středním školstvím.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>