Hlavní Menu > Aktuality
Čínská velvyslankyně Ma Keqing o lidských právech, Tibetu, Rusku, Ukrajině i extrémním islámu

2015-03-04 00:32

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Cinska-velvyslankyne-Ma-Keqing-o-lidskych-pravech-Tibetu-Rusku-Ukrajine-i-extremnim-islamu-363852

1. Jak přistupujete k tomu, když Vaši domovinu na Západě peskují či kritizují za porušování lidských práv?

K tématu lidských práv se dobře hodí čínské rčení „jestli boty sedí, ví jen ten, co je má na noze". Čína dlouhodobě v souladu se svou vnitrostátní situací prosazuje a ochraňuje lidská práva. Za dobu, co usilovně rozvíjíme ekonomiku a vytrvale podporujeme rozvoj demokracie a právního státu, se životní úroveň obyvatelstva výrazně zvýšila a Číňané teď žijí svobodný a důstojný život. V současnosti Čína všestranně rozvíjí právní stát a právům jejích občanů se zajisté dostane ještě účinnější ochrany.

Na světě neexistuje univerzální model rozvoje lidských práv, avšak na základě rovnosti a vzájemného respektu jsme ochotni posilovat dialog a výměnu s ostatními zeměmi světa a sdílet užitečné zkušenosti a postupy.

2. V Číně stále platí trest smrti. Jak nahlížíte na euroatlantický důraz na humanitu?

Čína je právní stát, který klade důraz na lidská práva a stále usiluje o postupné snižování počtu trestů smrti. V roce 2014 bylo nejnovější úpravou trestního zákona zrušeno devět odstavců týkajících se trestu smrti. Podle našich současných právních předpisů se trest smrti vykonává pouze u pachatelů nejzávažnějších trestných činů. Chtěla bych zdůraznit, že jednotlivé státy mají odlišné vnitrostátní podmínky a různé právní řády, ale společným přáním všech národů je udržení sociální stability a podpora harmonického rozvoje společnosti.

3. Jak obecně Čína přijímá kritiku ohledně Tibetu, dalajlámy sídlícího v indické Dharamsale a práv národů na sebeurčení?

Tibet je odedávna součástí čínského území a dnes je autonomní oblastí Číny.

Takzvaná „tibetská exilová vláda" je separatistické politické uskupení usilující o dosažení „nezávislosti Tibetu" a neuznává ji žádná země světa. V Tibetu uplatňujeme systém regionální autonomie pro národnostní menšiny. Ekonomika, sociální situace i kultura v Tibetu se neustále rozvíjejí, životní úroveň místních pastevců se nadále zvyšuje a my si přejeme, aby vnější svět respektoval čínskou svrchovanost a územní celistvost a na vývoj Tibetu nahlížel objektivně.

4. V provincii Sin - ťiang žije na devět milionů Ujgurů, kteří vyznávají islám. Ti mají separatistické tendence. Do jaké míry je v Číně rozšířen strach z radikálního islámu, který představují teroristé třeba z al - Kájdy?

Zde musím opravit Vaši chybnou formulaci. Čína je vícenárodnostní stát, v němž spolu žije v harmonii 56 národností včetně Ujgurů. Odmítáme spojování terorismu s určitou národností nebo náboženstvím. V současné době je situace v oblasti Sin-ťiangu stabilní a obyvatelstvo se nezapojuje do teroristických aktivit.

5. Kdy se podle Vás stane Tchaj - wan úplnou součástí kontinentální Číny?

Na světě je jen jedna Čína a Pevnina i Tchaj-wan patří do jedné Číny. Dosáhnout mírového sjednocení Pevniny a Tchaj-wanu je společným přáním lidí na obou stranách Tchajwanské úžiny. Přejeme si, aby všechny země světa včetně České republiky nadále dodržovaly princip jedné Číny a podporovaly mírové sjednocení Číny.

6. Proč má Čína stále neurovnané hranice téměř se všemi sousedními zeměmi?

Tato formulace není přesná. Čína již prostřednictvím přátelských rozhovorů a vyjednávání vymezila pozemní hranice s převážnou většinou sousedních zemí. U ještě přetrvávajících jednotlivých sporů na pozemní hranici a některých sporů o mořské ostrovy a útesy důsledně prosazujeme náležité řešení příslušných problémů prostřednictvím dialogu a konzultací.

7. Do jaké míry v Číně vzkvétá nacionalismus?

Mezi našimi občany jsme vždy propagovali a podporovali racionální projevy vlastenectví.

8. Do Číny se hrnou učitelé angličitny. Jak moc je tam tento jazyk oblíbený, jak je pro běžného Číňana těžký?

S tím, jak roste četnost kontaktů Číny s okolním světem, existuje v čínské společnosti také vysoký zájem o studium angličtiny. Angličtina je pro čínské žáky prvním cizím jazykem a děti se ji začínají učit v první třídě základní školy nebo dokonce již v mateřské škole. Angličtina má vysokou popularitu především ve velkých městech jako je Peking, Šanghaj, Guangzhou nebo Shenzhen.

9. Jaké země jsou obecně pro Čínu lepšími partnery? Hraje v tomo roli levice či pravice u vlády, ekonomické výsledky, vnitřní stabilita nebo něco jiného?

V průběhu více než třiceti let politiky reforem a otevírání se světu přesáhly zahraniční vztahy a zahraniční ekonomická aktivita Číny již dávno svou původní formu. Na základě rovnocennosti, vzájemné úcty a vzájemné prospěšnosti jsme ochotni stát se partnery s kteroukoliv zemí světa, jež zastává stejné principy. S radostí jsme zaznamenali, že čínsko-české vztahy v loňském roce nastoupily na cestu normálního vývoje a Česká republika se stala důležitým partnerem Číny v oblasti střední a východní Evropy.

10. Když prezident Miloš Zeman přijel do Číny, prohlásil, že se přijel naučit, jak stabilizovat společnost, nikoliv poučovat o lidských právech. Nevzbudilo takové jednání prezidenta z evropské země v Číně překvapení?

Státní návštěva prezidenta Zemana v Číně, která se uskutečnila loni v říjnu, dosáhla velkých úspěchů v ohledu na zlepšení vzájemného porozumění a podporu praktické spolupráce. Tuto návštěvu hodnotíme pozitivně. Upřímně doufáme, že celá česká společnost bude aktivně podporovat kontakty a spolupráci mezi oběma zeměmi a jejich obyvateli.

11. Čína velmi investuje do infrastruktury. Nyní byla postavena nová euroasijská železnice (na způsob Hedvábné stezky) ze Španělska až do čínského města Yiwu o dost delší než je Transsibiřská magistrála. Co tento projekt pro Vás znamená?

Yiwu je známé distribuční centrum zboží v provincii Zhejiang a Mezinárodní veletrh komodit Yiwu do města každoročně přiláká velké množství zahraničních obchodníků. Železnice „Yiwu – Xinjiang – Evropa" propojuje hospodářsky nejrozvinutější jihovýchodní část Číny s Evropou, což pomáhá posílit čínsko-evropské obchodní vazby, rychleji transportovat čínské výrobky na evropský trh a z Evropy dovážet místní zboží, tak aby výměna byla prospěšná a přinášela zisk pro obě strany. Čína v posledních letech zprovoznila také další vlaková spojení mezi Čínou a Evropou, např. „Zhengzhou – Xinjiang – Evropa", „Chengdu – Xinjiang – Evropa", „Chongqing – Xinjiang – Evropa" nebo „Wuhan – Xinjiang – Evropa", která vedou přímo do Německa, Polska nebo České republiky a mají cenové i časové výhody proti letecké i lodní přepravě.

12. Můžete prozradit některé další stavby, na které je země hrdá?

V posledních letech se Čína intenzivně prosazuje ve světě v projektech týkajících se vysokorychlostních železnic, elektrické energie, elektronické komunikace nebo strojírenství. Čínské podniky se celosvětově podílejí na stále více velkých konstrukčních projektech, jako např. dva projekty vysokorychlostní železnice mezi Ankarou a Istanbulem, která byla zprovozněna v červenci 2014, a Turecko se tak stalo osmou zemí s vysokorychlostní železnicí na světě a šestou zemí v Evropě; úspěšné podepsání smlouvy na projekt pobřežní železnice v Nigérii v hodnotě 12 miliard USD, což představuje zatím nejvyšší částku za smluvní projekt; podepsání zakázky na projekt výstavby vodní elektrárny Kirchner v Argentině ve výši 5,3 miliardy USD, který je v poslední době největším projektem vodní elektrárny; úspěšné dokončení financování projektu železnice mezi Etiopií a Džibutskem a další.

13. Jak je to dnes s podnikáním v Číně. Kdysi jsem dělal rozhovor se sinologem Rudolfem Fürstem a ten prohlásil, že v Číně nejsou rovné podmínky pro podnikání. Cizinec si v Číně musí povinně najít čínského partnera, (a) otevřít účet u čínské banky a tak dále. Platí to stále?

Pokud vím, přesahuje roční suma zahraničních investic v Číně výši 100 miliard USD, což Čínu staví na první místo mezi rozvojovými zeměmi. 90 % z pěti set nejsilnějších firem světa již v Číně obchoduje prostřednictvím svých poboček. Provoz firem se zahraničním kapitálem v Číně je stabilní a jejich zisk a daňová situace se nachází nad národním průměrem. Najít si čínského partnera je při vstupu na čínský trh zajisté užitečné, ale není to nutností. V Číně je také již mnoho poboček zahraničních bank a není nutné otevřít si účet u čínské banky.

14. V Evropě se začíná od jaderné energie ustupovat. Jak to vidí energetici v Číně?

Země jako Francie nebo Rusko začaly rozvíjet jadernou energii poměrně brzy a tam má v jejich energetickém mixu stále ještě tradiční převahu. Francie, Anglie nebo Česká republika ale v současnosti rozvíjejí jadernou energetiku. Pokud vím, jsou čínské podniky nadále ochotny ke spolupráci s příslušnými evropskými zeměmi v oblasti jaderné energetiky.

15. S jakými pocity sledujete vývoj přistěhovalectví v Evropě, teroristické útoky, situaci na Středním východě či na jihu Asie, tedy v zemích jako Pakistán či Afghánistán?

Terorismus je společným nepřítelem celého lidstva. Čína trvale odmítá všechny formy terorismu a rázně odsuzuje případy násilí a teroru. Zároveň vyzýváme všechny národy světa a všechna náboženství k vzájemné úctě a toleranci, rovnému zacházení a mírovému soužití. Pákistán a Afghánistán jsou přátelští sousedé Číny a čínská vláda podporuje obě země v boji proti teroristickým silám extrémního islámu a také je ochotna aktivně se zapojit do procesu obnovy Afghánistánu.

16. Čína s Ruskem udržuje strategické partnerství. Jakým směrem se do budoucna podle Vás posune?

Čína a Rusko si jsou navzájem největšími sousedy a zároveň představují důležité země s nově se rozvíjejícími trhy. Čínsko-ruské vztahy, postavené na základě rovnosti a vzájemné důvěry, vzájemné podpory a společné prosperity, jsou novým typem vztahů mezi státy. Obě strany budou nadále rozšiřovat a prohlubovat spolupráci, podporovat další rozvoj našich zemí a současně chránit regionální a světový mír a stabilitu a dále přispívat k podpoře společného rozvoje a prosperity.

17. S jakými pocity sledujete vývoj na Ukrajině?

Čína vždy respektovala ukrajinskou národní suverenitu, nezávislost a územní celistvost a podporovala, aby se Ukrajina při svém rozvoji ubírala směrem odpovídajícím její vnitrostátní situaci. Čínská strana je ochotna nadále v souladu se zásadou vzájemné prospěšnosti a oboustranného zisku rozvíjet s ukrajinskou stranou praktickou spolupráci ve všech oblastech ke prospěchu obou národů. Čínská strana v otázce ukrajinské krize zastává objektivní a nestranný postoj, drží se směru politického řešení a i nadále bude v těto věci hrát aktivní a konstruktivní roli.

18. Když jste se přestěhovala do Česka, na které věci jste si těžko zvykala a co Vás zde naopak těšilo? (Česká kuchyně, pivo?)

V České republice pracuji rok, během nějž jsem navštívila téměř polovinu krajů, měla jsem příležitost poznat některé okouzlující české tradice, seznámila jsem se s mnoha lidmi nejrůznějších profesí a můj celkový dojem je velmi dobrý. Jsem velice ráda, že za společného úsilí na obou stranách došlo ke zlepšení a rozvoji vztahů mezi oběma zeměmi a nyní je tu spousta věcí, které můžeme dělat. Jediný nepříjemný pocit mám z toho, že nerozumím místnímu jazyku. V budoucnu se proto chci více věnovat právě studiu češtiny.

19. Byla jste velvyslankyní ve Finsku, na Filipínách a nyní v Česku. Kde jste se cítila lépe?

Tyto země mají na jednu stranu dost společného, ale existuje mezi nimi i mnoho odlišností. Mně se líbily všechny tři. Na dobu strávenou ve Finsku a na Filipínách hodně vzpomínám a věřím, že až opustím Česko, bude mi také chybět.

Závěrem bych chtěla dodat, že podle tradičního čínského kalendáře se blíží nový rok. Příští rok je rokem ve znamení kozy a prvku kov, a tato kombinace je v rámci šedesátiletého cyklu čínského kalendáře jedinečná. Ráda bych proto českým přátelům s předstihem popřála do roku Kozy hodně štěstí a mnoho splněných přání.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>