Hlavní Menu > Aktuality
Velvyslanectví ČLR v ČR uspořádalo oslavu při příležitosti vydání sborníku „Já a Čína"

2014-08-21 17:25

 
18. srpna uspořádalo Velvyslanectví ČLR v ČR oslavu vydání sborníku „Já a Čína“ sestaveného při příležitosti 65. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Českou republikou. Oslavy se zúčastnilo na 80 osob, mezi nimi autoři příspěvků do sborníku, zástupci čínských a českých médií a diplomatický personál velvyslanectví. J. E. velvyslankyně ČLR v ČR paní Ma Keqing autorům udělila děkovné certifikáty a předala výtisky sborníků a dárkové předměty. Předseda Klubu česko-čínské spolupráce Ing. Šáral v roli zástupce autorů příspěvků pronesl řeč.

Velvyslankyně Ma v úvodu své řeči poblahopřála k vydání sborníku „Já a Čína“ a za čínské velvyslanectví poděkovala jeho autorům a editorům. Dále uvedla, že daný sborník je svědectvím o přátelských výměnách mezi čínským a českým národem a oknem k porozumění 65 let trvající historii čínsko-českých vztahů. Doufá, že oslava 65. výročí je příležitostí k pokračování v tradičním přátelství obou národů a k posílení lidové podpory vztahům mezi oběma zeměmi a že v budoucnosti bude ještě více Čechů vyprávět své poutavé příběhy spojené s Čínou a ještě více Číňanů bude mít české přátele.

   
Předseda Šáral ve své řeči připomněl historii čínsko-české přátelské spolupráce, věnoval vzpomínku starší generaci českých sinologů, kteří se výjimečně zasloužili o přátelské kontakty mezi Českem a Čínou, a vyprávěl svůj vlastní nezapomenutelný příběh spojený s Čínou. Za všechny autory příspěvků a členy Klubu česko-čínské ekonomické spolupráce poděkoval čínskému velvyslanectví za iniciativu při redigování sborníku „Já a Čína“, který je záznamem cenných historických okamžiků česko-čínských výměn a upřímného přátelství mezi oběma národy.

Hosté vyjadřovali názor, že oslavit 65. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Českou republikou formou sborníku „Já a Čína“ je jedinečný nápad, který plně odráží rčení „vztahy mezi dvěma zeměmi spočívají v náklonnosti mezi jejich obyvateli“ a vystihuje přátelská očekávání české společnosti ve vztahu k oběma zemím a jejich národům. Všichni byli velice potěšeni skutečností, že čínské velvyslanectví navazuje nová přátelství, ale současně nezapomíná na staré přátele.

   
„Já a Čína“ je sborník sestavený z iniciativy Velvyslanectví ČLR v ČR při příležitosti 65. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Českou republikou. Dvojjazyčně psaná kniha obsahuje příspěvky dvaceti autorů všech věkových kategorií, kteří vzpomínají na svá setkání s Čínou, a věrně zachycuje přátelské výměny mezi občany obou zemí v různých dobách.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>