Hlavní Menu > Aktuality
Premiér Sobotka se setkal s vicepremiérem Zhangem

2014-09-01 17:32

Český premiér Sobotka se 8. srpna 2014 v Praze setkal s čínským místopředsedou Státní rady Zhangem Gaoli, který se v České republice zúčastnil druhého setkání regionálních představitelů Číny a zemí SVE. Zhang Gaoli premiéru Sobotkovi předal srdečné pozdravy od předsedy vlády Li Keqianga. Vicepremiér Zhang uvedl, že čínsko-české přátelství má dlouhou tradici a že po dobu 65 let od navázání diplomatických styků mezi oběma zeměmi byla hlavním motivem jejich vztahů vždy přátelská spolupráce. Pokud obě strany budou prohlubovat vzájemné porozumění, posilovat vzájemnou důvěru v politické oblasti, respektovat a starat se o základní zájmy protějšku, pak dokážou položit pevný základ rozvoji vzájemně výhodné spolupráce mezi oběma zeměmi. Česká republika i Čína právě stojí před zásadními úkoly, jako jsou prohlubování reforem, stabilizace růstu, urychlování ekonomické transformace, zvyšování kvality života atd. Obě strany potřebují i nadále prohlubovat vzájemnou spolupráci, klást důraz na velké projekty, neustále rozšiřovat rozsah vzájemného obchodu, intenzivně podporovat kooperaci v oblasti cestovního ruchu, posilovat spolupráci mezi středními a malými podniky a výměnu v oblasti kultury a vědy tak, aby se spolupráce mezi oběma zeměmi posunula na novou úroveň, byla oboustranně prospěšná a vedla ke společnému rozvoji.

Vicepremiér Zhang prohlásil, že spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy má velký potenciál. Doufá, že čínská i česká strana uchopí setkání regionálních představitelů Číny a zemí SVE jako příležitost, vyvinou společné úsilí, posílí kooperaci a podpoří neustálý pokrok „spolupráce 16+1“.

Premiér Sobotka požádal Zhanga, aby předal čínskému premiéru Li Keqiangovi přání všeho dobrého. Podle Sobotky je rozvoj vztahů s Čínou důležitým úkolem české diplomacie. Česká republika znovu potvrzuje politiku jedné Číny a respektuje její suverenitu a územní celistvost. Spolupráce České republiky a Číny stojí na pevném základě a česká strana doufá v posílení kontaktů a spolupráce s Čínou na úrovni regionů a provincií obou zemí v oblastech jako obchod, investice, cestovní ruch, letecká doprava, věda a technika, zdravotnictví, vzdělávání atd., a podpoří posun vztahů mezi oběma zeměmi na vyšší úroveň. Česká republika se bude nadále aktivně zasazovat o rozvoj spolupráce mezi Čínou a zeměmi SVE.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>