Hlavní Menu > Aktuality
Blahopřejný dopis premiéra ČLR Li Keqianga druhému ročníku setkání regionálních představitelů Číny a zemí SVE

2014-09-01 17:31

28. srpna 2014 se v Praze konalo druhé setkání regionálních představitelů Číny a zemí střední a východní Evropy (SVE). Předseda Státní rady ČLR Li Keqiang zaslal organizátorům a účastníkům akce blahopřejný dopis.

Premiér Li se v dopise vyjádřil, že druhé setkání regionálních představitelů Číny a zemí SVE se uskutečnilo na základě důležitého konsenzu dosaženého na setkání vedoucích představitelů Číny a zemí SVE, které se konalo v listopadu 2013 v Bukurešti. Uspořádání akce se dostalo široké pozitivní odezvy od místních správ 17 zemí. Setkání regionálních představitelů se stává důležitou platformou „spolupráce mezi Čínou a zeměmi SVE“, hraje stále důležitější roli při podpoře regionálního rozvoje, sektoru služeb a dalších oblastí a jeho vliv a atraktivita vzrůstají.

Premiér Li zdůraznil, že na letošní rok připadá 65. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a částí zemí SVE včetně České republiky. Letošek je tak klíčovým rokem pro prohloubení rozvoje „spolupráce mezi Čínou a zeměmi SVE“ a zároveň počátečním rokem budování partnerských vztahů mezi Čínou a Evropou ve čtyřech velkých oblastech míru, růstu, reforem a kultury. Regionální spolupráce má široký záběr a flexibilní podobu, je podporou při rozvoji a přináší přímý prospěch obyvatelstvu. Premiér Li doufá, že všechny zúčastněné strany uchopí tuto příležitost, rozšíří vzájemné kontakty, prohloubí svá napojení, zvýší objem spolupráce a stanou se důležitým motorem „spolupráce mezi Čínou a zeměmi SVE“, poskytnou tradičnímu přátelství mezi Čínou a zeměmi SVE novou vitalitu a přispějí nanovo ke vzájemně prospěšnému komplexnímu strategickému partnerství mezi Čínou a Evropou.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>