Hlavní Menu > Aktuality
Řeč J. E. paní velvyslankyně Ma na přátelském setkání absolventů zahraničních pobytů v Číně

2014-06-20 16:44

Dámy, pánové,

naši věrní staří přátelé i noví přátelé plní nadšení a energie:

je mi radostí setkat se s Vámi při příležitosti šedesátého pátého výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Českou republikou na této přátelské vzpomínkové besedě.

V roce 2014 slavíme šedesáté páté výročí založení Čínské lidové republiky a od navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Českou republikou uplyne také již šedesát pět let. V jejich průběhu mezi oběma zeměmi a jejich obyvateli vzniklo trvalé, pevné a hluboké přátelství.

V současnosti se Čína stala druhou největší ekonomikou světa a vydala se na cestu velké obnovy čínského národa. Podle rčení „při pití vody nezapomeň na toho, kdo kopal studnu“ ani Číňané nezapomněli na cennou pomoc při budování nové Číny, kterou jí ve významném období těsně po založení státu, kdy bylo potřeba vykonat množství věcí, poskytli přátelé včetně Československa.

Symbolem hlubokého přátelství mezi oběma zeměmi je památník na „Farmě čínsko-československého přátelství“ v okrese Cchang-čou, provincii Che-pej, které v dobové scéně zachycuje československé odborníky přicházející na pomoc Číně a čínské traktoristy.

Vy, účastníci dnešní recepce ve, jste všichni v minulosti v Číně studovali, pracovali a žili a v této mimořádné pozici jste rozvoji Číny a přátelství mezi oběma zeměmi věnovali část svého života a svých sil. Dovolte mi tímto vyjádřit Vám upřímné poděkování a úctu.

V minulých šedesáti pěti letech neprobíhal rozvoj čínsko-českých vztahů vždy hladce, ale přátelské styky byly pro obě strany po celou dobu hlavním pravidlem. Čínská strana je přesvědčena, že nezáleží na tom, k jakým změnám vnějšího prostředí dochází a nakolik odlišné jsou cesty, které si pro svůj rozvoj vybrali občané obou států. Pokud mezi oběma stranami panuje vzájemný respekt a důvěra a probíhá oboustranně výhodná spolupráce, mohou se vztahy mezi oběma zeměmi i nadále rozvíjet.

Letos v dubnu navštívil ministr zahraničních věcí Zaorálek Čínu a ministerstva zahraničí obou zemí vydala společné tiskové prohlášení, čímž byly dále vyjasněny politické principy a směr vývoje vzájemných vztahů. V současné době se vztahy obou zemí nacházejí na novém historickém výchozím bodě a vzájemných výměn každým dnem přibývá.

Od května tohoto roku Českou republiku poprvé navštívil ministr Čínské národní správy pro cestovní ruch a do Plzeňského kraje zavítala početná delegace podnikatelů vedená guvernérem provincie Če-ťiang. Čínu nedávno navštívily české delegace ministra průmyslu a obchodu a ministra zdravotnictví. V současnosti dochází v nejrůznějších oblastech k naplňování potenciálu spolupráce obou zemí a my se těšíme, že vzájemná pragmatická spolupráce přinese ještě více plodů.

Základem dobrých vztahů mezi dvěma státy je vzájomná náklonnost mezi jejích obyvateli. Čínská strana při příležitosti šedesátého pátého výročí navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi uspořádá v Praze řadu kulturních aktivit zahrnujících výstavu „Poklady staré Číny“. Věříme, že toto ve Vás znovu vyvolá krásné vzpomínky na dobu strávenou v Číně a poskytne Vám příležitost opět ocenit jedinečné kouzlo čínské civilizace.

Čína stále přikládá velkou důležitost rozvoji tradičního přátelství a pragmatické spolupráce se zeměmi střední a východní Evropy a v roce 2012 navržené iniciativy pro spolupráci Číny a zemí střední a východní Evropy přinesly do nového období vzájemných vztahů čerstvý příval vitality.

Česká republika je celkově jednou z nejsilnějších zemí střední a východní Evropy a je také důležitým účastníkem spolupráce mezi Čínou a střední a východní Evropou. Na základě dobrých vzájemných kontaktů na místní úrovni se letošní setkání lokálních vedoucích představitelů Číny a zemí střední a východní Evropy a summit představitelů guvernérů a hejtmanů z Číny a zemí střední a východní Evropy bude konat v srpnu v České republice současně s pořádáním Čínského investičního fóra.

Věřím, že za oboustranného společného přičinění tato setkání posílí porozumění, prohloubí přátelství, podpoří účel spolupráce a také se jistě stanou vrcholnými událostmi šedesátého pátého výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Českou republikou.

Vážení přátelé, a především mladí účastníci dnešní akce,

„Čínský sen“ velké obnovy čínského národa není vůbec vzdálený. V současnosti Čína usiluje o další prohloubení reforem a rozšíření otevřenosti vůči světu a Číňané právě vynakládají množství sil k uskutečnění tohoto velkého snu.

„Čínský sen“ se navzájem doplňuje se sním čechú i sbytku světa a věřím, že Číně a ostatním zemím včetně Česka poskytne zcela nové příležitosti při prohlubování přátelské spolupráce a uskutečňování společného rozvoje.

Přátelé, pokračujme v tradici čínsko-českého přátelství a využijme příležitosti šedesátého pátého výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Českou republikou k tomu, abychom na základě vzájemného respektu a důvěry vytvořili krásnou budoucnost oboustranných vztahů!

Ať naše přátelství nadále trvá!

Děkuji.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>