Hlavní Menu > Aktuality
Upozornění návštěvníkům o zákazu přivážení katy jedlé do Číny / Visitors Please Do Not Carry Khat into China

2014-05-05 21:29

Podle Seznamu druhů psychotropních látek (verze r. 2013) vydaného dne 11. 11. 2013 Národním úřadem pro kontrolu potravin a léčiv ČLR, Ministerstvem veřejné bezpečnosti ČLR a Národním výborem pro zdravotnictví a plánované rodičovství byla kata jedlá zařazena mezi psychotropní látky. Seznam vešel v platnost 1. 1. 2014. Podle příslušných ustanovení trestního práva ČLR se kata jedlá řadí do kategorie zakázaných drog, a tudíž je přísně zakázáno přivážet ji na území Číny. Návštěvníci Číny jsou vyzýváni, aby vzali na vědomí toto ustanovení vlády ČLR a zdrželi se přivážení katy jedlé do Číny.

According to Psychotropic Drugs Variety Catalogue 2013 Edition jointly released by China Food and Drug Administration, Ministry of Public Security and National Health and Family Planning Commission of the People's Republic of China on November 11, 2013, Khat was included in the Psychotropic drugs. The Catalogue went into force on January 1, 2014. Based on the relevant provisions of Criminal Law of China, Khat is classified as drugs, and thereafter is strictly forbidden to enter China. Visitors please note the above-mentioned regulations, and not carry Khat into China.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>