Hlavní Menu > Aktuality
Hedvábná stezka - z minulosti do budoucnosti

2014-04-01 22:12

Během dvou návštěv Kazachstánu a Indonésie v září a říjnu 2013 vyzval čínský prezident Si Ťin-pching ke společnému rozvoji »Ekonomického pásu podél Hedvábné stezky« a »Námořní hedvábné stezky 21. století«. »Pás« a »Stezka« jsou dvě významné iniciativy Číny za účelem prohloubení reforem a otevírání se světu a rozvinutí diplomacie ve vztahu k sousedům. Byly zapsány do dokumentů 3. pléna 18. ÚV KS Číny, Setkání k diplomacii ve vztahu k sousedním zemím a Ústřední ekonomické pracovní konference, a byly nadšeně přijaty doma i v zahraničí.

Iniciativy Pásu a Stezky

1. Iniciativy »Pásu« a »Stezky« jsou pokračováním a rozvojem ducha dávné Hedvábné stezky.

Před více než 2000 lety podnikaví a odvážní lidé na euroasijském kontinentu vytyčili několik obchodních cest spojujících významné civilizace napříč Asií, Evropou a Afrikou. Tyto cesty byly dalšími generacemi souhrnně nazývány Hedvábná stezka. I přes konflikty a války v Euroasii doprava po Hedvábné stezce, se zvuky zvonců na krku velbloudů a nekonečným proudem karavan a lodí, nikdy zcela neutichla. Doprava a technologie byly tenkrát nerozvinuté, ale nic nezabránilo obchodníkům, mudrcům, vzdělancům a vyslancům v obtížném cestování přes pohoří a řeky a v prozkoumávání Hedvábné stezky s ohromnou houževnatostí a odvahou. Pro velké i malé země podél těchto cest byla Hedvábná stezka značným přínosem. Čína se od ostatních zemí mnohému naučila, a stejně tak ostatní země od Číny. Takové vazby vzájemného propojení po Hedvábné stezce umožnily výměnu zboží, znalostí, osob a idejí, podpořily hospodářský, kulturní a společenský pokrok v různých zemích, usnadnily dialog a integraci odlišných kultur a zanechaly po sobě skvělé kapitoly v dějinách lidstva.

Ve 21. století, v době, kde převažují témata míru, rozvoje a spolupráce, ale kde stále existuje komplexní mezinárodní a regionální situace, se Hedvábná stezka stala o to důležitější a cennější jako symbol míru, spolupráce, otevřenosti, inkluzivity, vzájemného učení a vytrvalosti. Pokud naši předkové před dvěma tisíci let dokázali přistupovat k sobě s respektem jako rovný k rovnému, pracovat pro vzájemný prospěch a povznést se nad příležitostné nepřátelství, je pro nás o to naléhavější nutností zachovat toto neocenitelné dědictví. Pro mezinárodní společenství je o to větší nutností inspirovat se duchem starodávné Hedvábné stezky, aktualizovat jej, vdechnout mu větší dynamiku, uvědomit si jeho hodnotu v této nové době, a tím pro lidstvo vytvořit nové materiální a kulturní bohatství.

Společná práce

2. Společná práce pro »Pás« a »Stezku« odpovídá současnému trendu regionální kooperace.

Asie, známá jako motor globálního růstu a klíčová hybná síla pro multipolarizaci světa a ekonomickou globalizaci, hraje rozhodující a rostoucí roli ve formování mezinárodního prostředí. Na druhé straně Asie čelí mnohým výzvám, starým i novým včetně tlaků na zachování dynamičnosti. Společnými úkoly všech asijských zemí bude posílení a zachování příznivé situace míru a rozvoje v Asii, vytvoření silnějšího konsenzu a kapacity asijských zemí, zvýšení povědomí o společnosti se sdílenými zájmy a společným osudem pro harmonickou Asii a dosažení celkového obrození všech asijských zemí. Iniciativy »Pás« a »Stezka«, spojující minulost s přítomností a zahrnující Čínu a další země, mají vysoce inkluzivní rozsah, který je svědkem dějin velkých úspěchů v Asii, poskytují důležitý zdroj, ze kterého Asiaté čerpají sebevědomí a hrdost na své dějiny a kultury, a působí jako vlajka asijské jednoty a závazku ke spolupráci.

Regionální integrace je nevyhnutelnou fází na cestě k ekonomické globalizaci. Rozkvět spolupráce v Asii posílil mír a rozvoj této oblasti. Nicméně ve srovnání s Evropou a Severní Amerikou zůstává regionální integrace v Asii nedostatečná, jak o tom svědčí především nerovnoměrný rozvoj a slabá konektivita mezi jednotlivými asijskými subregiony, které představují značnou překážku hlubší regionální spolupráce. Propojením Centrální Asie, Jižní Asie, Jihovýchodní Asie a Západní Asie přispějí iniciativy »Pás« a »Stezka« k většímu propojení a komplementaritě mezi jednotlivými subregiony a pomohou při vytváření a zdokonalování dodavatelského řetězce, průmyslového řetězce a hodnotového řetězce v Asii, čímž posunou pan-asijskou a euroasijskou regionální spolupráci na novou úroveň.

V ohledu na globální růst, obchod, investice a kapitálové toky se odehrávají zásadní změny. Euroasijské země, nacházející se všechny v rozhodujících fázích transformace a modernizace, naléhavě potřebují uvolnit potenciální poptávku u sebe i v regionu, vytvořit další místa růstu a učinit své ekonomiky dynamičtějšími a odolnějšími pro odvracení rizik. Iniciativy »Pás« a »Stezka« předpokládají rozvoj infrastruktury a systémové inovace, což přispívá ke zlepšení podnikatelského prostředí v příslušných zemích a regionu jako celku, k řádnému a nenarušovanému toku výrobních faktorů a zlepšení jejich distribuce, k rozvoji vnitrozemských států a odlehlých částí různých zemí, ke snížení nákladů a překážek obchodu a investic, k větší hnací síle pro reformy v daných zemích a jejich otevírání se světu.

Při zjevných rozdílech v dějinách, kultuře, nábožens