Hlavní Menu > Aktuality
Interview J.E. pana velvyslance YU Qingtai pro HALO NOVINY

2012-11-25 03:04

 

Dne 24. listopadu HALO NOVINY výchazelo rozhovor s YU Qingtai, velvyslancem Čínské lidové republiky v České republice.nasledujicí je celý text.

Musíme lidem umožnit vést stále lepší život

Chu Ťin-tchao, čínský prezident a tehdy ještě generální tajemník ÚV KS Číny, přednesl na zahájení nedávno konaného 18. sjezdu KS Číny programové prohlášení strany. Kterou myšlenku z něj považujete za klíčovou?

Například tu, že jedním z cílů musí určitě být neustálé zlepšování života občanů naší země. Musíme zajistit právo všech lidí na vzdělání, práci, lékařskou péči a péči ve stáří, na zajištění bydlení. To vše jim umožní, aby mohli vést lepší život. Proto musíme neochvějně postupovat cestou k socialismu s čínskými rysy a podporovat pokrok ekonomický, politický, kulturní, sociální i ekologický, abychom dosáhli socialistické modernizace a obrody čínského národa.

V tomto směřování je pro národní obnovu a další rozvíjení se životně důležitý rozvoj ekonomiky, to je hlavní úkol a klíč k řešení všech problémů, které v Číně máme. Základní otázka, které čelíme v ekonomické strukturální reformě, je nalezení rovnováhy mezi rolí vlády a trhu, abychom mohli sledovat podrobněji pravidla trhu a vláda mohla sehrávat lépe svou úlohu. Měli bychom pevně držet strategické zaměření na zvýšení domácí poptávky, urychlit vznik dlouhodobého mechanismu pro zvýšení spotřebitelské poptávky, uvolnit potenciál individuální spotřeby, zvýšit investice správným tempem a rozšířit domácí trh. Jako nejdůležitější v zemi bychom v této době měli vnímat venkov, jeho rozvoj infrastruktury a sociálních programů.

Existuje nějaký časový horizont pro dosažení těchto záměrů?

Ano, existuje. Dokončit výstavbu společnosti rozvinuté ve všech směrech chceme v Číně za poměrně krátkou dobu, do roku 2020. Sledování současného mezinárodního i domácího prostředí naznačuje, že se Čína nachází v období významných strategických příležitostí pro svůj rozvoj, v období, v němž lze hodně dosáhnout. Na základě toho by měl být rozvoj Číny mnohem vyváženější, koordinovanější a udržitelný, měli bychom HDP v roce 2020 zdvojnásobit ve srovnání s rokem 2010, a zrovna tak příjem na hlavu obyvatel ve městech a na venkově. Důležité je neztrácet čas při prohlubování reforem v klíčových odvětvích a rezolutně zapomenout na vše, co brzdí snahy o vědecký způsob rozvoje.

Jak důležitý je vědecký pohled na rozvoj?

Nejvýznamnějším úspěchem našeho úsilí v posledních deseti letech je fakt, že jsme utvářeli vědecké aplikace pohledu na rozvoj a uváděli je do praxe. Tato teorie dává z vědeckého hlediska nové odpovědi na hlavní otázky, o jaký typ rozvoje by měla Čína v novém prostředí usilovat a jak by ho měla dosáhnout. Vědecký pohled na rozvoj společně s teorií marxismu-leninismu, myšlenkami Mao Ce-tunga, teorií Teng Siao-pchinga, stejně tak jako důležitými myšlenkami »Tří zastoupení« jsou teoretickým základem, který strana musí dodržovat po dlouhou dobu. Chceme plně rozvinout socialistický systém a brát si to kladné z politických úspěchů v jiných společnostech. Ale my nikdy nebudeme kopírovat západní politický systém. Reformu politické struktury musíme provést tak, abychom rozšířili lidovou demokracii.

Snad největší pozornost ve vaší zemi je teď věnována korupci. Bude boj proti ní opravdu důsledný?

Boj proti korupci a prosazování politické integrity je zásadní politickou otázkou a je středem zájmu lidí, je to jasný a dlouhodobý politický závazek strany. Pokud se nám nepodaří tento problém dobře zvládnout, mohlo by to mít fatální následky pro stranu a dokonce způsobit zhroucení strany a pád státu. Vedoucí pracovníci na všech úrovních, zejména vysoce postavení úředníci, musí důsledně dodržovat kodex chování čistého řízení a správy všech důležitých věcí; přísně dodržovat vlastní disciplínu, zvyšovat si vzdělání a dohled nad vlastními rodinami a jejich podřízenými; neměli by nikdy usilovat o výsady.

Je v prohlášení strany zmíněna otázka Tchaj-wanu?

Problematiku Tchaj-wanu nelze vynechat. Peking je připraven sejít se k dialogu a spolupráci s každou politickou stranou na Tchajwanu, pokud nemá za cíl nezávislost Tchaj-wanu a uznává princip jedné Číny. Věříme, že obě strany úžiny společně prozkoumají vzájemné politické vztahy a přijmou pro ně rozumná opatření za specifických podmínek, že země bude sjednocená. Věříme, že obě strany budou diskutovat o vytvoření mechanismu důvěry, vojenské bezpečnostní úžiny a udržovat stabilitu ve svých vztazích a mírovou dohodu prostřednictvím konzultací tak, aby otevřely nový horizont při prosazování mírového rozvoje těchto vztahů.

Kam chce Peking směřovat v zahraničních otázkách?

Čína bude neochvějně následovat cestu mírového rozvoje a pevně uplatňovat samostatnou nezávislou mírovou zahraniční politiku. Jsme odhodláni uhájit zájmy suverenity, bezpečnosti a rozvoje Číny, nepodléhající žádnému vnějšímu tlaku. Budeme rozhodovat svou pozici a politiku v souladu s otázkami vlastních zásluh a prosazovat důsledně poctivost a spravedlnost. Čína se iniciativně zavázala k mírovému urovnávání mezinárodních sporů a problémů, je proti bezohlednému použití síly nebo hrozby použití síly, staví se proti jakémukoliv cizímu pokusu obejít legitimní vlády z jiných zemí a rovněž i proti terorismu ve všech jeho podobách. Čína se staví proti hegemonismu a mocenské politice ve všech jejích podobách a nikdy nebude usilovat o hegemonii nebo o zapojení se do expanze.

Hodně se v poslední době mluví o vyzbrojování se Číny.

Čínská armáda se modernizuje, stejně jako jiné armády. Budování silné národní obrany a mocných ozbrojených sil je úměrné nynějšímu mezinárodnímu postavení Číny a potřebám pro zajištění její bezpečnosti a rozvoji zájmů. Modernizace čínských jednotek je strategickým úkolem. Z hlediska bezpečnosti je třeba přikládat velký význam námořnímu prostoru, leteckému prostoru a kyberprostoru.

Hovořil jste o budování rozvinuté společnosti, ta se ale nedá vytvářet bez dodržování ekologických zásad.

Je to tak. Proto musíme ekologii dát vysokou prioritu a začlenit ji do všech aspektů procesu rozvoje. Musí se prolínat celým procesem postupujícího hospodářského, politického, kulturního a sociálního pokroku; je to však těžká práce - vybudovat krásnou zemi a dosáhnout trvale udržitelného rozvoje čínského národa.

HALO NOVINY

 

 < Suggest To A Friend >
 
     <Print>