Hlavní Menu > Aktuality
Klíčové citace ze zprávy Hu Jintao na celostátním sjezdu KS Číny

2012-11-14 22:01

Zpráva čínského vůdce Hu Jintao byla zveřejněna ve čtvrtek 8. listopadu, tedy v zahájení 18. Národního sjezdu KS Číny. Klíčové myšlenky z jeho zprávy:

Vědecký pohled na rozvoj

- Nejvýznamnějším úspěchem našeho úsilí v posledních deseti letech je fakt, že jsme utvářeli vědecké aplikace pohledu na rozvoj a uváděli je do praxe.

- Tato teorie dává z vědeckého hlediska nové odpovědi na hlavní otázky, o jaký typ rozvoje by měla Čína v novém prostředí usilovat a jak by ho měla dosáhnout.

- Vědecký pohled na rozvoj společně s teorií Marsim- leninismu, myšlenky Mao Zedong, teorie Deng Xiaoping, stejně tak jako důležité myšlenky „Tří zastoupení“ je teoretickým základem, který strana musí po dlouhou dobu dodržovat.

Socialismus s čínskými rysy

- Musíme neochvějně postupovat cestou k socialismu s čínskými rysy.

- Naším úkolem je komplexní přístup, podporovat ekonomický, politický, kulturní, sociální a ekologický pokrok. Naším cílem je dosáhnout socialistické modernizace a velké obrody čínského národa.

Budování mírně blahobytné společnosti

- Jsme v období, kdy musíme správně chápat měnící se charakter a podmínky tohoto období, využít všech příležitostí, reagujících na výzvy, získávat iniciativu a výhody pro budoucnost a dosažení cíle - dokončit výstavbu mírně blahobytné společnosti ve všech směrech do roku 2020.

- Sledování současného mezinárodního i domácího prostředí naznačuje, že se Čína nachází v období významných strategických příležitostí pro svůj rozvoj; období, v němž lze hodně dosáhnout.

- Na základě toho by měl být rozvoj Číny mnohem vyváženější, koordinovanější a udržitelný, měli bychom HDP v roce 2020 zdvojnásobit v srovnání s rokem 2010 a příjem na hlavu obyvatel ve městech a na venkově.

- Výstavbu mírně blahobytné společnosti musíme dokončit ve všech oblastech, s větší politickou odvahou a vizí, neztrácet čas při prohlubování reforem v klíčových odvětvích a rezolutně zapomenout na všechny pojmy a systémy, které brzdí snahy o vědecký způsob rozvoje.

Hospodářství

- Za hlavní úkol brát rozvoj ekonomiky, která je životně důležitá pro národní obnovu a rozvoj a stále drží klíč k řešení všech problémů, které v Číně máme.

- Základní otázka, které čelíme v ekonomické strukturální reformě je nalezení rovnováhy mezi rolí vlády a trhu, abychom mohli sledovat podrobněji pravidla trhu a vláda mohla sehrávat lépe svou úlohu.

- Měli bychom pevně držet strategické zaměření na zvýšení domácí poptávky, urychlit vznik dlouhodobého mechanismu pro zvýšení spotřebitelské poptávky, uvolnit potenciál individuální spotřeby, zvýšit investice správným tempem a rozšířit domácí trh.

- Jako nejdůležitější v zemi bychom měli vnímat venkov, jeho rozvoj infrastruktury a sociálních programů.

Reformy politické struktury

- Musíme i nadále vynakládat aktivní a rozumné úsilí k provedení reformy politické struktury, aby lidé vnímali demokracii plně, v rozsáhlejším oboru praxe.

- Velkou důležitost musíme dát systematickému budování, plně se soustředit na sílu socialistického politického systému a poukázat na politické úspěchy v jiných společnostch. Avšak my nikdy nebudeme kopírovat západní politický systém.

Zlepšování života lidí

- Musíme se držet úkolu na dosažení pokroku při zajištění toho, že všichni lidé mají své právo na vzdělání, zaměstnání, lékařskou péči a péči ve stáří, zajištění bydlení, aby mohli vést lepší život.

Ekologický pokrok

- Vysokou prioritu musíme dát ekologickému pokroku a začlenit ji do všech aspektů procesu. Musí jít souběžně s celým procesem postupujícího hospodářského, politického, kulturního a sociálního pokroku; je to těžká práce - vybudovat krásnou zemi a dosáhnout trvalé udržitelného rozvoje čínského národa.

Vojenská modernizace

- Budování silné národní obrany a mocných ozbrojených sil, které jsou úměrné mezinárodnímu postavení Číny a potřebám pro zajištění její bezpečnosti a rozvoji zájmů, je strategickým úkolem modernizace čínských jednotek.

- Z hlediska bezpečnosti přikládat velký význam námořnímu prostoru, leteckému prostoru a kyberprostoru. Měli bychom plánovat pro aktivní využívání vojenských sil, zesílit vojenskou připravenost a zvýšit schopnost plnit celou řadu vojenských úkolů, z nichž nejdůležitější je vyhrát mistní válku v informační etapě.

Tchajwan

- Jsme připraveni se sejít, k dialogu a spolupráci s každou politickou stranou na Tchajwanu, pokud nemá za cíl nezávislost Tchaj-wanu a uznává princip jedné Číny.

- Věříme, že obě strany úžiny společně prozkoumají vzájemné politické vztahy a přijmou pro ně rozumná opatření za specifických podmínek, že země bude sjednocená.

- Věříme, že obě strany budou diskutovat o vytvoření mechanismu důvěry vojenské bezpečnostní úžiny, udržovat stabilitu ve svých vztazích a mírovou dohodu prostřednictvím konzultací tak, aby otevřeli nový horizont při prosazování mírového rozvoje těchto vztahů.

Zahraniční otázky

- Čína bude neochvějně následovat cestu mírového rozvoje a pevně uplatňovat samostatnou nezávislou mírovou zahraniční politiku.

- Jsme odhodláni uhájit zájmy suverenity, bezpečnosti a rozvoje Číny, nepodléhající žádnému vnějšímu tlaku.

- Budeme rozhodovat svou pozici a politice v souladu s otázkami vlastních zásluh a prosazovat důsledně poctivost a spravedlnost.

- Čína se iniciativně zavázala k mírovému urovnávání mezinárodních sporů a problémů, je proti bezohlednému použití síly nebo hrozby použití síly, staví se proti jakémukoliv cizímu pokusu obejít legitimní vlády z jiných zemí a rovněž i proti terorismu ve všech jeho podobách.

- Čína se staví proti hegemonismu a mocenské politice ve všech jejích podobách a nikdy nebude usilovat o hegemonii nebo o zapojení se do expanze.

Výstavba strany

- Boj proti korupci a prosazování politické integrity je zásadní politickou otázkou a je středem zájmu lidí, je to jasný a dlouhodobý politický závazek strany. Pokud se nám nepodaří tento problém dobře zvládnout, mohlo by to mít fatální následky pro stranu a dokonce způsobit zhroucení strany a pád státu.

- Vedoucí pracovníci na všech úrovních, zejména vysoce postavení úředníci, musí důsledně dodržovat kodex chování čistého řízení a správy všech důležitých věcí; přísně dodržovat vlastní disciplínu, zvyšovat si vzdělání a dohled nad vlastními rodinami a jejich podřízenými; neměli by nikdy usilovat o výsady.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>