Hlavní Menu > Aktuality
Pro lepší budoucnost čínsko-evropských vztahů

2012-10-30 03:27

Před osmi měsíci jsem se stal náměstkem ministra zahraničních věcí pro evropské záležitosti, vykonal jsem už skoro 10 návštěv Evropy, Při každé návštěvě jsem byl svědkem obrovského úsilí, jaké Evropa vynakládá na vyrovnání se s dluhovou krizí a velmi rád jsem viděl, že některá vynaložená úsilí postupně přinášejí efekt. Po vypuknutí dluhové krize poskytla Čína evropě podporu. MMF jsme přispěli částkou 43 miliad USD a poskytujeme Evropě pomoc v rámci našich možností prostřednictvím nákupu evropských státních dluhopisů a rostoucím dovozem z Evropy. Podle mého názoru bychom jako všestraný strategický partner EU měli takto činit.

Příští rok si připomeneme 10. výročí všestraného strategického partnerství Čína-EU. Navzdory se velice proměnily situace v mezinárodní oblasti v posledních deseti letech, ale čínsko-evropské vztahy se dostávaly stále na vyšší úroveň a dosáhly významného pokroku. Dochází ke stále častější výměně mezi našimi státníky, což vede k lepšímu vzájemnému porozumění a důvěře. Obchod mezi Čínou a EU dosáhl 560 miliard USD, což představuje čtyřnásobý nárůst v porovnání před deseti lety. Čína a Evropa udržují rovněž úzkou konzultaci a koordinaci v oblasti změny klimatu a dalších globálních problémech.

Čína je pevným stoupencem evropské integrace. Je to náš konzistentní názor, že sjednocená, stabilní a prosperující Evropa je v zájmu celého světa, včetně Číny. Když se nacházela evropská dluhová krize v nejhorší situaci, některé minění ve světě, včetně Evropské, šířili myšlenku „kolapsu eura" a „rozpadu EU". Přitom Čína nezměnila nikdy svůj pohled směrem k Evropě a nadále byla přesvědčena o budoucnosti evropské integrace. Jak řekl premier Wen Ťia-pao: „Čína je důvěryhodným přítelem EU a partnerem pro spolupráci".

Budoucnost čínsko-evropských vztahů bude skvělejší. V průběhu dálšího zvyšení rozvojové úrovně Číny, rozsah spolupráce mezi Čínou a Evropou se ještě rozšíří. Porostou poptávky v Číně po evropských výrobcích, technologiích a investicích. Potřebujeme vypracovat nový spoluprácovný koncept v obchodu, investicích, financích, urbanizace a udržitelného rozvoje, prozkoumat možnosti vytvoření oblastí volného obchodu EU s Čínou. V té samé době musíme správně posoudit naše rozdíly a spory na základě vzájemného respektu, rovnosti a vzajemné východy, jen tak budeme moci přenést obrovský potenciál spolupráce do reality a přinést více prospěšnosti lidem na obou stranách.

Slibná budoucnost čínsko-evropských vztahů vyžaduje naše společné úsilí prosazovat klidné a stabilní mezinárodní prostředí. Čína a Evropa prošly pohromou druhé světové války a naši lidé byli oběťmi válek. Nikdo jiný neví lépe, jak drahocenný mír je a nedokáže si vážit každodenního klidného prostředí jak my.

Vím, že nedávno někteří evropští přátelé se potýkali s problémem Diaoyu Dao. Diaoyu Dao a jeho přidružené ostrovy byly od dávných dob nedílnou součástí území Číny a jsou tedy nesporně jejím svrchovaným územím. Diaoyu Dao odtrhlo Japonsko od Číny během čínsko-japonské války na konci 19. století. Po ukončení druhé světové války, podle Káhirské deklarace, Postupimského prohlášení a dalších mezinárodně právních dokumentů, Japonsko má vrácet Číně všechno území, které jsou kradené od Číny, včetně Diaoyu Dao.

Současné napětí kvůli Diaoyu Dao bylo vyprovokováno pouze Japonskem. Letošního září japonská vláda opustila své předchozí dohody s Čínou o nechávání sporu a přijala tzv. opatření o znárodnění týkající se Diaoyu Dao, která vpodstatě jsou zaměřena na změnu právního postavení Diaoyu Dao. Čínské straně nezůstala jiná možnost než připravit odpověď a potřebné kroky. Čínská strana se zavázala k urovnání sporu prostřednictvím dialogu a vyjednávání. Je to nezbytné k tomu, aby japonská strana opravila své provinění a vrátila se k koleji vyřešit problémy prostředníctvím jednání.

Po skončení druhé světové války, fašistické zločiny, spáchané na evropském kontinentu byly odsouzené. Na základě toho připravil cestu pro evropský integrační proces v posledních šesti desetiletích a změnil Evropu z kontitentu v hluboké válce do jednoho z mírových. Bohužel některé politické osobnosti v Japonsku stále vzdávají poctu svatyni Yasukuni, kde jsou uctíváni zločinci z druhé světové války. otevřeně popírájí zločiny spáchaných během války a snaží se přepsat dějiny, výzvájí k poválečné mezinárodní uspořádáí a podkopávají regionální mír a stabilitu. Tyto kroky by měly vést všechny mírumilovné země a lidi k vysoké pohotovosti. obhajoba vítězství ve druhé světové válce a mezinárodního poválečného uspořádání zůstává důležitým a opravdovým problémem v Asii a za to by měla být sdílena odpovědnost celého mezinárodního společenství.

Klidný a stabilní Asijsko-tichomořský region je v zájmu všech zemí světa, včetně Evropy. Čína chce zůstat na cestě mírového vývoje a přátelské spolupráce s lidmi všech asijských zemí. Čína a Evropa jsou dva významní světoví hráči a nezbytní vzájemní strategičtí partneři pro rozvoj. Čína je připravena spolupracovat s Evropou pro ještě větší přínos světovému míru, stabilitě a rozvoji.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>