Hlavní Menu > Aktuality
Čínská ambasáda uspořádala recepci u příležitosti státního svátku 63. výročí založení ČLR

2012-10-02 02:57

 

Dne 27. září 2012 uspořádala Čínská ambasáda v Praze recepci u příležitosti státního svátku ČLR. Této recepce se zúčastnilo více jak 400 hostů: prezident ČR pan Václav Klaus, předsedkyně PS PČR paní Miroslava Němcová, místopředseda Senátu PČR pan Zdeněk  Škromach, místopředsedkyně vlády ČR paní Karolína Peake, ministr životního prostředí pan Tomáš Chalupa, ministr pro místný rozvoj pan Kamil Jankovský a další osobnosti z ministerstev, státních orgánů a přátelé z různých okruhů české společnosti.

   
Pan velvyslanec Yu Qingtai uvedl stručně ve svém projevu výsledky rozvoje Číny v roce2012 a zdůraznil,že jako největší rozvojová země na světě se Čína potýká rovněž s řadou problémů a výzev, které jsou nevyhnutelnými a bolestivými příznaky rozvoje čínské společnosti a její ekonomiky. Přesto se Čína zavazuje nadále zachovávat stabilitu domácí i zahraniční politiky; současně se zachováním stabilního a poměrně rychlého dlouhodobého rozvoje ekonomiky a podporou úprav ekonomických struktur se bude Čína soustředit na zlepšování života lidí, aby všichni obyvatelé pocítili dosažené úspěchy reforem a otevírání se světu. Pan velvyslanec Yu řekl, že mezi Čínou a Českou republikou existuje velký potenciál spolupráce a že Čína je připravena usilovat o dlouhodobě stabilní a zdravý rozvoj bilaterálních vztahů, na základě rovnoprávnosti a vzájemného respektu.

Prezident Václav Klaus ve svém projevu poblahopřál ke státnímu svátku ČLR a vyslovil přání posílení vzájemné spolupráce a přátelských vztahů mezi ČR a ČLR .

   < Suggest To A Friend >
 
     <Print>