Hlavní Menu > Aktuality
Projev velvyslance pana YU Qingtai na recepci u příležitosti státního svátku ČLR

2012-09-28 14:50

Vážený pane prezidente Klausi,

Važená paní předsedkyně Němcová,

Vážení ministři, senátoři a poslanci Parlamentu,

Vážení členové diplomatických sborů,

Zástupci čínské komunity,

Vážení hosté, dámy a pánové,

Dovolte mi, abych při příležitosti šedesátého třetího výročí založení Čínské lidové republiky jménem čínského velvyslanectví i jménem svým vřele přivítal všechny přítomné hosty a abych vyjádřil nejvyšší úctu a upřímný dík všem přátelům, kteří se dlouhodobě starají o podporu rozvoje Číny a přátelské čínsko-české spolupráce.

vývoj čínské ekonomiky si v roce 2012 celkově uchoval stabilitu, a životní úroveň lidí se dále zlepšovala. Samozřejmě, jako největší rozvojová země na světě se také potýkáme s množstvím problémů a výzev, které jsou nevyhnutelnými bolestivými příznaky rozvoje čínské společnosti a ekonomiky, a jež musíme nadále řešit pokračováním reforem a dalším otevíráním se světu. V letošním a příštím roce se v rámci Komunistické strany Číny a čínské vlády uskuteční všeobecné volby, ale Čína se zavazuje nadále zachovávat stabilitu domácí i zahraniční politiky a současně se zachováním stabilního a poměrně rychlého dlouhodobého rozvoje ekonomiky a podporou úprav ekonomických struktur se bude soustředit na zlepšování života lidí, aby všichni sdíleli úspěchy reforem a otevírání se světu.

Dámy a pánové!

Letos v dubnu předseda vlády Wen Jiabao na setkání nejvyšších představitelů Číny a zemí střední a východní Evropy navrhl 12 iniciativ k posílení spolupráce. Tyto iniciativy zahrnují řadu pracovních projektů jako zvláštní úvěry ve výši 100 miliard USD, fond investiční spolupráce o 500 (pěti stech) milionech dolarů, společnou výstavbu „ekonomického a technologického parku“, svolání konference na podporu produktů cestovního ruchu, fórum kulturní spolupráce, fórum mladých politiků, dialog o politice vzdělávání atd., což představuje bezprecedentní iniciativu k rozšíření konkrétních výměn a spolupráce Číny se zeměmi střední a (jiho)východní Evropy v oblastech ekonomiky a obchodu, cestovního ruchu, dopravy, kultury, vzdělávání, mládeže atd. Toto je dlouhodobým strategickým výběrem Číny vypracovaným na základě tradičního přátelství a společných potřeb rozvoje a odráží upřímné přání Číny upevnit přátelství, podporovat kontakty, rozšiřovat spolupráci a dosahovat vzájemného oboustranného prospěchu s přáteli ze všech oblastí střední a východní Evropy.

Česká republika je důležitou zemí střední a východní Evropy a rozhodně má schopnosti a potenciál pro to, aby se mohla stát jedním z nejdůležitějších a nejdynamičtějších partnerů Číny v této oblasti. Doufám, že obě strany plně využijí mechanismu dvanácti iniciativ na podporu spolupráce Číny a střední a východní Evropy a budou intenzivně hledat příležitosti ke spolupráci. Kulturní výměna obou zemí v tomto ohledu již zaujímá přední pozici. S radostí jsem zaznamenal, že za starostlivé podpory manželů Klausových a dalších přátelsky nakloněných českých osobností bylo v Česku uvedeno výpravné představení pekingské opery „Rudý útes“, které vzbudilo obrovský ohlas. V Číně zase byly znovu s úspěchem vysílány „Krtkovy příhody“, které vyvolaly další vlnu nadšeného zájmu o Českou republiku.

Je však mnoho dalších věcí, které můžeme dělat společně. Podle čínských statistik za loňský rok objem obchodu mezi Čínou a ČR činil něco přes 10 miliard USD, zatímco pro příklad čínský bilaterální obchod s Holandskem byl 7x vyšší. To je druh potenciálu, který chceme s našimi českými přáteli využít, neboť věříme, že společnou prací a v dobré víře můžeme zajistit stálý a zdravý rozvoj našich vztahů v zájmu lidu obou našich zemí.

Vážený pane prezidente, dámy a pánové. Na závěr mi dovolte pozvednout číši s přáním prosperity a štěstí pro lid Číny a České republiky. Hodně zdraví všem našim dnešním hostům tohoto večera. Na zdraví !

Děkuji Vám.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>