Hlavní Menu > Aktuality
Spolupráce Číny a zemí střední a východní Evropy vyústí v nové příležitosti

2012-09-17 15:47

 
6. září v Pekingu úspěšně proběhla zasedání o založení Sekretariátu pro spolupráci Číny a zemí střední a východní Evropy a první schůze koordinátorů, kterých se zúčastnili koordinátoři ze šestnácti zemí střední a východní Evropy. sekretariát je čínskou organizací, která se nachází na ministerstvu zahraničních věcí Číny. Členy sekretariátu jsou MFA, Mezinárodní oddělení ÚV KS Číny, Národní rozvojová a reformní komise, Ministerstvo školství, Ministerstvo financí, Ministerstvo komunikace a dopravy, Ministerstvo železnic, Ministerstvo zemědělství , Ministerstvo obchodu, Ministerstvo kultury atd. Sekretariát má tyto hlavní funkce: první je, aby převzal odpovědnost za domácí mezirezortní koordinaci, druhou je zodpovědnost za externí spolupráci s vnitrostátními orgány zemí střední a východní Evropy, implementaci dosažení setkání lídrů Číny a zemí CEE. Posledním je navrhnout a naplánovat hlavní směry a pole pro budoucí spolupráci mezi Čínou a zeměmi CEE a podporovat spolupráci ve všech oblastech.

Domnívám se, že svoláním této schůze postoupila realizace tzv. Varšavských iniciativ, které navrhl předseda vlády Wen Ťiapao, o pevný krok kupředu. Čínu a země střední a východní Evropy spojuje tradiční přátelství a obě strany zahájily dobrou spolupráci. V posledních letech se ekonomika zemí střední a východní Evropy jako celku zdá být ve fázi růstu a její potenciál rozvoje je obrovský. V nové situaci, zvláště v době výzev mezinárodní finanční krize a evropské dluhové krize, nabývá přání prohloubit oboustranné porozumění a posílit hospodářskou a obchodní spolupráci ještě více na intenzitě.

Za prvé, domnívám se, že hospodářská a obchodní spolupráce je v rámci vztahů Číny a zemí střední a východní Evropy oblastí s největší aktivitou a potenciálem. V roce 2001 činil objem bilaterálního obchodu pouze 4,3 miliardy USD, zatímco v roce 2011 dosáhl 52,9 miliard USD, což znamená průměrný roční nárůst o 27,6 procent. Navzdory mezinárodní finanční krizi bilaterální obchod dále posiloval, přičemž dovoz do Číny ze zemí střední a východní Evropy rostl v průměru o 30 procent ročně. Vzájemné investice jsou stále aktivnější, investice čínských podniků v oblasti střední a východní Evropy již pokrývají průmysl chemický, strojírenský, spotřební, automobilový, oblast telekomunikací, nových zdrojů energie atd. a rozšiřují se do oblastí zemědělství, finančnictví, vědy a techniky atd., což stále přispívá k tamnímu ekonomickému růstu a růstu zaměstnanosti. Oboustranná spolupráce ve výstavbě infrastruktury přináší první výsledky, jejichž vzorovým projektem se stává most přes řeku Dunaj v Bělehradě.

Za druhé, kulturní výměna je stále důležitou hybnou sílou oboustranných vztahů. Čína a země střední a východní Evropy mají v současné době 37 spřátelených provincií a krajů a 58 spřátelených měst. Stále více lidí v zemích střední a východní Evropy se učí čínsky a počet Konfuciových institutů a učeben již vzrostl na 58. V roce 2011 dosáhl počet občanů ze zemí střední a východní Evropy, kteří navštívili Čínu jako turisté, čísla 230 tisíc; počet čínských turistů, kteří přicestovali do EU přes země střední a východní Evropy, se přiblížil číslu 75 tisíc. S rostoucím počtem vzájemných kontaktů se také prohlubuje oboustranné porozumění a přátelství.

V těchto souvislostech se předseda vlády Wen Ťiapao ve Varšavě letos v dubnu zúčastnil setkání představitelů Číny a zemí střední a východní Evropy a hospodářského fóra. Předseda vlády Wen zde přednesl významnou řeč, v níž komplexně vyložil hlavní zásady rozvoje vztahů Číny se zeměmi střední a východní Evropy a koncepty spolupráce a dále popsal, jak výměnily názory o uskutečnění koncensů se zúčastněnými představiteli zemí střední a východní Evropy. Představitelé daných zemí jednomyslně souhlasili s jeho strategickou vizí, jak z dlouhodobého hlediska budovat tyto vztahy a na základě principů vzájemného respektu, rovnosti a vzájemného prospěchu a vybudovat přátelské partnerství orientované na budoucnost a společný rozvoj. Předseda vlády Wen navrhl 12 iniciativ za účelem prohloubení vztahů Číny se zeměmi střední a východní Evropy, které zahrnovaly zřízení Sekretariátu pro spolupráci Číny a zemí střední a východní Evropy, zřízení zvláštních úvěrů o celkovém objemu 10 miliard USD, iniciování založení Fondu investiční spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy, vyslání čínské mise propagující obchod a investice a přijetí konkrétních opatření na podporu bilaterální hospodářské spolupráce, poskytnutí 5000 stipendijních míst šestnácti zemím střední a východní Evropy v průběhu příštích pěti let atd. Rozvoj spolupráce Číny se zeměmi střední a východní Evropy je důležitou součástí čínsko-evropských vztahů, dodává čínsko-evropské spolupráci novou vitalitu a odpovídá oboustranným společným zájmům.

Jsem přesvědčen, že ačkoliv mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy existují rozdíly ve společenském systému, realitě, kultuře atd., tak tyto skutečnosti nic nezmění na našem společném přání a pevné víře v rozvoj přátelských vztahů. Pokud budou obě strany pokračovat ve vzájemném respektu, rovném zacházení a vzájemně prospěšné spolupráci, bude zajisté možno upevnit tradiční přátelství a dosáhnout společného rozvoje.

Česká republika je samozřejmě důležitým členem skupiny zemí střední a východní Evropy se specifickými klady. Čínsko-česká spolupráce má obrovský potenciál a Česko se rozhodně může stát jedním z nejlepších partnerů Číny. S radostí jsem si povšiml, že (výše zmíněných) 12 iniciativ vzbudilo ve všech oblastech české společnosti velký ohlas a že posilování čínsko-české spolupráce na všech úrovních je v souladu se základními zájmy obou zemí a jejich občanů a zajisté přinese oboustranný prospěch.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>