Hlavní Menu > Aktuality
Inaugurační konference sekretariátu pro spolupráci mezi Čínou a zeměmi Střední a východní Evropy a první schůze národních koordinátorů se konala v Pekingu

2012-09-09 02:13

Inaugurační konference sekretariátu pro spolupráci mezi Čínou a zeměmi Střední a Východní Evropy a první schůze národních koordinátorů se konala v Pekingu 06.09.2012. Čínští představitelé z členů sekretariátu a národní koordinátoři ze 16 středo a východoevropských zemí a jejich diplomatičtí vyslanci v Číně se společně účastnili zasedání. Slavnostní ustavenáí Sekretariátu pro spolupráci mezi Čínou a zeměmi (CEE) se konala poprvé. Hostitelem setkání byl náměstek ministra zahraničí a generální tajemník sekretariátu pan Song Tao.

Song zdůraznil, že od setkání mezi čínskými představiteli a vůdci zemí CEE ve Varšavě v dubnu letošního roku zažívají vztahy mezi Čínou a zeměmi CEE nový rozvoj. V uplynulých čtyřech měsících učinila čínská strana velký pokrok v oblasti implementace výsledků zasedání vůdců a dosáhla v tomto směru pozitivní pokrok. Pragmatická spolupráce Číny s 16 zeměmi v oblasti ekonomiky, kultury, vzdělání a turistiky stabilně postupuje kupředu. Nadšení pro spolupráci se zeměmi CEE ze srovnatelných oblastí Číny a s místními vládami stále stoupá. Zahájení inaugurační konference sekretariátu pro spolupráci mezi Čínou a zeměmi CEE a první schůze národních koordinátorů znamená, že se vytváří pracovní síť pro spolpráci obou stran, která bude silným impulsem k rozvoji příští spolupráce.

Song Tao zdůraznil, že spolupráce mezi Čínou a zeměmi CEE je důležitou součástí čínsko-evropských vztahů. Posílení pragmatické spolupráce mezi Čínou a zeměmi CEE pomůže zlepšit rozsah a kvalitu čínsko-evropské spolupráce, posunout vztahy Číny s EU do komplexnější a vyváženější úrovně a pomůže Evropě překonat stávající problémy.

Členové sekretariátu z ministerstva obchodu, ministerstva zemědělství, Čínské národní turistické správy, ministerstva školství, ministerstva kultury a Mezinárodního oddělení ÚV KSČ, ministerstva zahraničí a dalších institucí vystoupili na zasedání a hodnotili pokrok, který byl učiněn při provádění 12 iniciativ a představovali opatření, která budou přijata pro další podporu spolupráce v příští fázi.

Koordinátoři a představitelé 16 zemí CEE poblahopřáli ke zřízení sekretariátu Číny a vyjádřili spokojenost s pokrokem dosaženým v oblasti čínské spolupráce s jejich zeměmi. Uvítali čínský plán spolupráce a představili svůj akční plán spolupráce mezi Čínou a zeměmi CEE, který posílí bilaterální vztahy s Čínou.

Po skončení zasedání sekretariát zveřejnil „Zápis z Inaugurace činsko- středo a východoevropského sekretariátu spolupráce a první schůze národních koordinátorů.“

Účastníci byli svědky podepsání řady ekonomických a obchodních dohod o spolupráci mezi Čínou a východoevropskými zeměmi.

V dubnu letošního roku se konal ve Varšavě první čínsko – východoevropský summit, na kterém čínský premiér Wen Jiabao předložil 12 iniciativ pro podporu přátelství a spolupráce se zeměmi Střední a Východní Evropy. Jako první bylo zmíněno zřízení sekretariátu pro spolupráci Číny a zemí CEE.

Sekretariát, coby čínská instituce zřízená čínským ministerstvem zahraničí a podporovaná 16 zeměmi CEE je zodpovědný za komunikaci a koordinaci s východoevropskými zeměmi. 16 zemí pak obdobně jmenovaly své národní koordinátory nebo specializované agentury pro spolupráci se sekretariátem.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>