Hlavní Menu > Aktuality
Interview J.E. pana velvyslance YU Qingtai pro HALO NOVINY

2012-03-26 15:50

1. Před několika dny skončilo výroční zasedání čínského parlamentu. Co nejdůležitějšího pro další rozvoj Číny podle vašeho názoru toto jednání přineslo?

Letošní výroční zasedání čínského parlamentu již skončilo a jeho konsenzem, který zároveň předznamenává budoucí směr vývoje Číny, se stala hesla „chopit se příležitosti, podpořit reformy, usilovat o rozvoj". Čínská vláda snížila očekávanou výši ekonomického růstu v příštím roce na 7,5 procenta, zvyšuje intenzitu regulace ekonomické struktury, zvyšuje kvalitu a efektivitu ekonomického růstu a podporuje udržitelný rozvoj. Zároveň podporuje systémovou reformu rozdělování příjmů a usilovně zmenšuje mezeru mezi chudými a bohatými. Úpravou trestního zákona došlo k dalšímu zlepšení právního systému a ochraně společenské spravedlnosti a rovnosti. Můj názor ovšem je, že nejdůležitější je jasné pochopení výše uvedených problémů a rozhodnutí pokračovat v reformním úsilí.

2. Čínská lidová republika je dnes světovou velmocí, politickou i ekonomickou. Čemu především připisujete tento obrovský úspěch, kterého ČLR dosáhla za 63 let?

Příčin je zajisté mnoho. Domnívám se ale, že jedněmi z nejdůležitějších příčin těchto dnešních úspěchů, kterých naše země dokázala dosáhnout, jsou dodržování nezávislé mírové zahraniční politiky a politiky reforem a otevírání se světu, hledat pravdu na základě faktů a držet krok s dobou,na zakladě vlastní skutečnosti hledat rozvojové cesty, které odpovidájí čínské realitě.

3. V souvislosti se současným bouřlivým hospodářským rozvojem vaší země, jaký máte názor na krachující ekonomiky eurozóny, na jejich nejbližší budoucnost?

Nesouhlasím s názorem, že ekonomiky zemí eurozóny čelí krachu. Euro sice prochází mnohými obtížemi, ale my věříme, že Evropa má schopnosti a vědomosti potřebné k překonání dočasných potíží, vyřešení dluhových problémů a nasměrování k novému rozvoji. Jsou dva velmi důležité body pro Evropu, jak se dostat co nejdříve ven z krize a obnovit dynamiku ekonomiky. Prvním je sebedůvěra, druhým je odvaha podniknout nezbytné politické kroky. Čína si k Evropě stále udržuje důvěru, stále svým způsobem podporujeme stabilitu eura a evropského finančnictví a máme zájem pokračovat v investicích do Evropy a dosáhnout cíle vzájemného a oboustranného prospěchu.

4. Čelní představitelé Evropské unie i USA se před svými návštěvami v Pekingu neustále nechávají slyšet, že při rozhovorech nastolí otázku porušování lidských práv, Tibetu apod. Jak tento nátlak vnímáte?

Nikdo není dokonalý, v každém státě existuje větší či menší množství problémů a Čína samozřejmě také není výjimkou. Ovšem domnívám se, že na problémy je třeba nahlížet objektivně a poctivě z perspektivy vývoje. Více než třicet let od začátku reforem a otevírání se světu se životní úroveň obyvatel Číny výrazně zvýšila, společnost je harmonická a stabilní, v oblasti lidských práv dochází k neustálému pokroku. Toto vše jsou viditelné skutečnosti. Mým názorem je nicméně, že největší právo mluvit do vnitřních záležitostí Číny mají mít Číňané samotní. Hodnodit čínu podle západní hodnoty a normy praxe vůbec nejde. Evropané mají se vzdat myšlenku, že jsem z evropy a vím nejlepe co a jak mají dělat Číňané.

5. Čína se chystá ke stavbě stálé orbitální stanice ve vesmíru. Jako třetí země na světě. V rámci těchto příprav se v létě uskuteční vesmírný let s tříčlennou posádkou. Ve hře je i žena. Myslíte, že se svět dočká první Číňanky v kosmu už letos?

Máte pravdu, letos v létě Čína odstartuje kosmickou loď Shenzhou 9 (čti: Šen-čou 9), která se spojí s orbitální stanicí Tiangong 1 (čti: Tchien-kung 1), a posádku, která bude mít tento úkol na starosti, bude tvořit skupina tří astronautů. Na to, jestli mezi nimi bude žena, si však ještě počkejme!

6. Jak byste charakterizoval a zhodnotil současné čínsko-české vztahy a spolupráci?

Mezi Čínou a Českou republikou i mezi občany obou států existuje tradiční přátelství. Česko je jedním z prvních států, které navazali diplomatické styky a Čínou. Čínská vláda a čínský lid nezapomenou, že Češi Číňanům poskytli nezištnou pomoc a velkou podporu v dobách, kdy ji bylo nejvíce potřeba. Čínská vláda připisuje význam rozvoji vztahů s Českou republikou a v poslední době se bilaterální vztahy jako celek nepřetržitě rozvíjely, a to především v oblasti hospodářské a obchodní spolupráce a kulturních a společenských výměn. Samozřejmě v některých otázkách mezi oběma zeměmi také existují rozdíly, ale já stále věřím, že když se obě strany budou vzájemně respektovat a na základě principu rovnosti a vzájemného prospěchu budou posilovat výměnu a dialog, snižovat rozdíly a posilovat vzájemné porozumění, čeká čínsko-české vztahy určitě ještě lepší budoucnost.

7. K prohloubení oboustranné spolupráce by jistě také přispělo zřízení přímé letecké linky Peking - Praha? Uvažuje se o ní už delší dobu. V jaké fázi je jednání o jejím uvedení do provozu?

Přímá letecká linka mezi Čínou a Českou republikou by prospěla rozvoji kontaktů a spolupráce mezi oběma zeměmi a jejich obyvateli a příslušné letecké podniky obou zemí o zřízení přímého spojení mají zájem a již po delší dobu o tomto tématu jednají. Nicméně toto je otázka tržního chování a jestli se podaří přímou leteckou linku zřídit, záleží zcela na trhu. Pokud vim, v současné době již byla zahájena spolupráce ve smyslu používání společného kódu leteckého spojení mezi Pekingem a Prahou. Věřím, že spolu s neustálým rozšiřováním a prohlubováním kontaktů mezi Čínou a Českou republikou v oblasti hospodářství, obchodu, kultury atd se neustále roste poptávka v zahájení přímého letu.A za úsilí vyvinutého oběma stranami není budoucí zřízení přímé letecké linky mezi Čínou a Českou republikou nemožné.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>