Hlavní Menu > Aktuality
Proslov velvyslance YU Qingtai při příležitosti zahájení Čínského investičního fóra 2011

2011-11-08 23:41

(Praha 8. Listopadu 2011)

vážení hosté, dámy, pánové,

nejprv bych chtěl poblahopřát ke schůzi Čínského investičního fóra a uvítat všechny vzácné hosty. Věřím, že naváže na předchozí úspěchy a dále podpoří porozumění a spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy. Předem přeji Čínskému investičnímu fóru úspěšný průběh.

Po třicet let od začátku reforem a politiky otevření se světu roste čínská ekonomika ročně v průměru o deset procent a dosahuje obrovských úspěchů. V současnosti se Čína stala druhou největší ekonomikou světa, největším světovým vývozcem, druhým největším dovozcem a je jedním z nejdůležitějších motorů pohánějících světový ekonomický růst. Jsem si ovšem vědom toho, že větší zájem než o již dosažené úspěchy je o ekonomické výhledy Číny. Je nutné říci, že před čínskou ekonomikou skutečně stojí mnohé výzvy a potíže, jako např. přetrvávající destabilizující faktory, které přinesla ekonomická krize, negativní vliv ekonomického poklesu u důležitých obchodních partnerů, nevyvážený a nekoordinovaný ekonomický rozvoj, tlaky působící na některá vývozní odvětví průmyslu atd. Ale v širším úhlu pohledu je zřetelné, že pozitivních faktorů ovliňujících čínský ekonomický rozvoj je stále mnoho. Na ekonomický rozvoj nadále působí pozitivněpokračující výstavba infrastruktury a zlepšování struktury spotřeby. Čína právě v souladu s dvanáctým pětiletým plánem urychleně restrukturalizuje ekonomiku, upravuje způsob rozvoje atd. V letošní první polovině roku bylo tempo růstu 9,6 procent, což je nižší než loňských 10,4 procent. Vhodně nastavené zpomalení tempa je prospěšné pro modernizaci průmyslu a uskutečňování udržitelného ekonomického rozvoje. Ve vývoj čínské ekonomiky proto máme plnou důvěru a naši obchodní partneři se také nemusí obávat.

Čína je v současnosti jednou ze zemí, které přitahují nejvíce zahraničních investic. Konference OSN o obchodu a rozvoji ve své zprávě z 18. října uvedla, že Čínská pevnina v první polovině roku 2011 přitáhla investice v hodnotě 61 miliard USD, což je poměrný nárůst o 12 procent. Obecně jsou podniky s zahraničními investicemi v dobrém stavu v Číně. Z České republiky to jsou např. automobilka Škoda či finanční skupina PPF, které navázaly s čínskou stranou úspěšnou a rychle se rozvíjející spolupráci. Mnohé komentáře evropských médií o zhoršení podmínek pro investování v Číně nejsou vůbec objektivní. Čínská vláda aktivně podporuje silné firmy ve spolupráci se zahraničím a čínské podniky stále intenzivněji hledají obchodní příležitosti v Evropě. V České republice dosáhly úspěchů v investování a spolupráci firmy Changhong (čti: Čchang-chung), Huawei (Chua-wej), ZTE, YAPP Automotive Parts či Dalian (Ta-lien) Rubber and Plastic Machinery. Spolupráce mezi Čínou a Evropou i mezi Čínou a Českou republikou má tedy velký potenciál.

Mírový rozvoj je pro Čínu prioritní záležitostí a rozhodnutím stavějícím na zájmech státu a čínského lidu. Čína setrvává na cestě mírového rozvoje a pokračuje v posilování přátelské spolupráce s ostatními zeměmi světa. Pro období nejbližších několika let považuje Čína země střední a východní Evropy za prioritní oblast spolupráce s Evropou a plánuje zvýšení investic a zaměření se na propagaci této oblasti. Čína si přeje rozšířit, prohloubit a posílit hospodářské a obchodní vztahy s Českou republikou a ostatními zeměmi střední a východní Evropy a zvětšit dorty společného zájmu všech zúčastněných stran. Podniky z České republiky a ostatních zemí střední a východní Evropy jsou vítány účastnit se v Číně procesu reforem a politiky otevírání se světu a sdílet s Čínou její slibně se vyvíjející podmínky a úspěchy. Jak na Hospodářském a obchodním fóru Čína - státy střední a východní Evropy v Budapešti uvedl premiér Wen Jiabao (Wen Ťia-pao), oblast střední a východní Evropy považujeme za našeho partnera. V současném světě jsou země této oblasti i Čína nové a rozvíjející se trhy s velkým potenciálem, které spolu zajisté dokáží spolupracovat a dosáhnout oboustranných úspěchů.

Děkuji Vám za pozornost.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>