Hlavní Menu > Aktuality
Informace Velvyslanectví Čínské lidové republiky v ČR o situaci v tibetské Lhase Číny

2008-03-25 00:00

Všimli jsme si, že v posledních dnech sdělovací prostředky i česká veřejnost věnují velkou pozornost současné situaci v tibetské Lhase Číny. Je naší povinností podat včas příslušnou informaci, aby česká veřejnost věděla skutečnosti, co se tam stalo.

Již dne 14. března informoval představitel Autonomní oblasti Tibetu o tamní situaci. Upozornil na to, že velmi malá skupina lidí uskutečnila zločinné akce, jako útoky na občany, rozbíjení obchodů a veřejných zařízení, rabování v obchodech a stáncích a založení požáru, čímž porušila společenský pořádek a ohrožovala životy, majetek a bezpečnost lidí. Řada důkazů nasvědčuje tomu, že se jedná o předem zintrikovanou, organizovanou akci, kterou pečlivě na plánovala Dalajlámova klika, což již vyvolalo silné rozhořčení a přísné odsouzení lidí všech národností žijících v Tibetu. V současné době podnikají příslušné orgány Tibetu účinná opatření v souladu s platnými zákony, aby vhodným způsobem situaci řešily. Jednotlivci a sdělovací prostředky v zahraničí však šířily pomluvy a očerňovaly naši vládu bez jakékoliv znalostai podstaty celého problému. Proto velvyslanectví ČLR v ČR je pověřeno poskytnout české vládě i veřejnosti následující informace, aby byli seznámeni se skutečnými fakty.

1) V posledních dnech velmi malá skupina na lidí útočila v ulicích města Lhasa na policii a napadala občany, rozbíjela obchody a veřejná zařízení, rabovala obchody a stánky a založila požár. Více než 30 budov - škola, nemocnice a obchody, stejně tak i více než 100 civilních bytů a desítky civilních a policejních vozidel bylo spáleno. Tento incident si vyžádal 10 nevinných obětí, které byly upáleny nebo rozsekány. 12 příslušníků militární a veřejné policie bylo vážně zraněno.  Výse uvedená fakta dostatečně ukazují, že tito lidé neprováděli vůbec žádnou mírovou demonstraci, naopak krutě a hrubě pošlapali mír a poškodili lidské životy.

2) S cílem chránit společenskou stabilitu, zabezpečit životy a majetek lidí, přijaly příslušné orgány čínské Autonomní oblasti Tibetu zákonná opatření. Chování policie bylo při celém  přístupu velice zdrženlivé a nebylo použito žádných střelných zbraní.  V žádném případě neexistuje tzv. problém "potlačení". Zabezpečení životů a majetku obyvatel je povinností vlády. Tato opatření jsou nejen zákonná, ale byla rovněž masově podporována obyvateli.

3) Mnoho důkazů nasvědčuje tomu, že se jedná o předem zintrikovanou organizovanou akci, kterou pečlivě plánovala Dalajlámova klika. Jejím zákeřným cílem je vyvolat nepokoj v současné citlivé době a úmyslně eskalovat situaci a dokonce vyvolat krvavý incident a vytvořit kak tlak na čínskou vládu, narušit Olympiádu v Pekingu a zničit společensko- politickou stabilitu a harmonii v Číně.

4) Před 49 lety se v Tibetu uskutečnila demokratická reforma, díky níž byl milion nevolníků a otroků osvobozen. V poslednívch 49 letech se za podpory centrální vlády a lidu celé země odehrály v Tibetu převratné změny a bylo dosaženo politické stability, ekonomického rozvoje, solidarity mezi národnostmi a výrazného zvýšení životní úrovně lidu. Svoboda náboženství, právo na vzdělání, zdravotní péči a kulturu tibetského lidu jsou zachovávány.

Čínská vláda je zcela schopna udržet společenskou stabilitu v Tibetu a chránit životy a majetek i bezpečnost lidí všech národností Tibetu. Záměr Dalajlámovy kliky, tj. zničit stabilitu a harmonii života v  Tibetu, se neslučuje s míněním jeho obyvatel a proto je odsouzen předem

k neúspěchu.

Doufáme, že česká vláda, český parlament i česká veřejnost dokáže rozeznat podstatu role Dalajlámovy kliky, jí plánované zorganizování rozvratných akcí na rozštěpení Číny a narušení pekingské olympiády a zároveň že nebude  věřit pomluvám Dalajlámovy kliky a jiným protičínským silám.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>