Hlavní Menu > Aktuality
Delegace tibetského buddhismu ČLR na návštěvě v České republice

2006-09-04 00:00

    Ve dnech 30. srpna až 2. září t.r. navštívuje Českou republiku delegace představitelů tibetského buddhismu z ČLR, vedená členem stálé rady Čínské asociace pro ochranu a rozvoj tibetské kultury, více-prezidentem Čínské buddhistické asociace a představeným pekingského kláštera Yonghegong lamou Jiamuyang Tu Budan-em.

   

Tu Budan Rimpoče poskytuje interview českému listu „Právo"

    Během své návštěvy byla delegace přijata místopředsedou Senátu Parlamentu ČR p. Ing.Petrem Smutným a náměstkyní ministra kultury ČR pí. Mgr. Kateřinou Kalistovou. Česká strana vysoce ocenila význam návštěvy delegace tibetského buddhismu v České republice a vyjádřila přesvědčení, že tato návštěva přispěje k tomu, aby se česká veřejnost mohla blíže a objektivněji seznámit s čínským tibetským buddhismem a rozvojem i změnou Tibetu v ČLR, a napomůže k vzájemnému porozumění a důvěře mezi lidem obou zemí. Současně se Tu Budan Rimpoče setkal také s představiteli lámaistických věřících v České republice, poskytl interview českému listu „Právo". Mimo jiné na pozvání Institutu evropsko-asijské spolupráce a Galerie buddhistického umění mluvil k českým buddhistickým věřícím o vývoji tibetského buddhismu v pražském klášteře sv. Anežky české. Vedl zde společnou modlitbu a meditaci, na niž se zúčastnilo okolo 500 lidí z řad českých buddhistických věřících a dalších zájemců včetně čínských a mongolských občanů žijících v ČR, což vzbudilo velký zájem u lidí z nejrůznějších kruhů v ČR.

  

místopředseda Senátu p. Smutný přijímá čínskou delegaci

náměstkyně ministra kultury ČR pí. Kalistová přijímá čínskou delegaci

   Návštěva výše uvedené delegace v ČR byla vůbec první čínskou delegací náboženských představitelů od navázání diplomatických styků mezi Československem a Čínou v roce 1949, která nejen do značné míry přispěla ke kontaktům mezi buddhisty obou zemí, ale také demonstrovala české veřejnosti bohatství a učenost tibetského buddhismu v ČLR, zároveň se seznámila s náboženstvím, kulturou v čínském Tibetu a jejím současným rozvojem. napomohla českému lidu k hlubšímu poznání tibetského buddhismu v ČLR a historii i současnosti čínského náboženství. Návštěva této delegace sklidila velký úspěch.

 

 < Suggest To A Friend >
 
     <Print>