Hlavní Menu > Aktuality
Společné písemné Interview čínského premiéra Wen Jiabao pro Právo a MFD

2005-12-07 00:00

Dne 7 Prosince Právo a MFD napsaly písemné Interview čínského premiéra Wen Jiabao ,nadpisy jsou „Trváme na politice otevírání se světu", „Česko je významný člen EU".

1. Předseda Státní rady ČLR přijíždí do České republiky po dlouhých 18 letech. Znamená to, že čínsko-české vztahy poskočily kvalitativně vpřed? Nebo to znamená, že vedoucí představitelé ČLR stanovili datum návštěvy ČR tak, aby to odpovídalo harmonogramu návštěv představitelů ČLR v jiných zemích Evropské unie?

n. Během 18 let se podstatně změnila jak mezinárodní situace, tak i situace uvnitř obou zemí, Čínské lidové republiky a ČR. Ale vztahy mezi čínským a českým lidem jsou stále stejně přátelské. Vlády a parlamenty obou zemí udržují těsné kontakty. Spolupráce v oblasti hospodářské, kulturní, výchovně vzdělávací, vědecko-technické i v cestovním ruchu se úspěšně rozvíjí. Můžeme konstatovat, že bilaterální čínsko-české vztahy vstoupily do nové vývojové etapy.

Čínská vláda věnuje vzájemným vztahům velkou pozornost. Posilování česko-čínských vztahů prospívá nejvlastnějším zájmům oběma zemí a jejich lidu. Obě strany musí k rozvoji bilaterálních vztahů zaujmout aktivní a dělné stanovisko a usilovat o ještě těsnější vzájemnou spolupráci ve všech sférách.

Od návštěvy Vaší země očekávám další posílení vzájemného porozumění a přátelství mezi oběma zeměmi a pozvednutí oboustranně výhodné spolupráce na ještě vyšší úroveň.

Chtěl bych využít této příležitosti a požádat váš list, aby tlumočil lidu vaší země od čínské vlády, od čínského lidu i ode mne osobně co nejsrdečnější pozdravy a přání všeho nejlepšího.

2. Váš partner, pan premiér Paroubek, navštívil letos Čínu a po rozhovoru s Vámi řekl, že by se Česká republika mohla stát jakousi základnou pro aktivitu čínských firem v Evropské unii. Jaký je Váš názor?

n. Návrhy pana premiéra Paroubka na rozvoj čínsko-českých hospodářských vztahů jsou velmi dobré. Mezi nově přistoupivšími zeměmi má ČR výhodnou geografickou polohu, skvělou průmyslovou základnu a velké rozvojové rezervy. Podporujeme snahu čínských firem investovat v zahraničí. Dnes, kdy je světová ekonomika stále provázanější, může posílená spolupráce mezi českými a čínskými podniky nejen vhodně doplňovat výrobní a tržní struktury obou zemí, ale současně může posílit různorodost, mnohovrstevnost a mnohotvárnost bilaterální hospodářské spolupráce.

3. Jaké investiční záměry má v Česku Čínská lidová republika? Předpokládáte, že během této návštěvy podepíšete nějaké kontrakty nebo smlouvy?

n.Čínsko-česká spolupráce ve výrobě automobilů, ve výrobě elektropřístrojů pro domácnost či v informatice již dosáhla pozoruhodných výsledků. Během mé návštěvy podepíší podniky obou zemí některé mezioborové smlouvy. Po přijetí opatření, která usnadní a ochrání vzájemné investice bude mít vzájemná spolupráce v oblasti investic ještě větší perspektivu.

4. Čínská ekonomika se co do kapacity a co do objemu obchodu zařadila na přední světové pozice. Vliv Číny na dění ve světě den ode dne roste. Vnímáte svou zemi jako supervelmoc?

n. Čína je rozvojová země. Během 27 let reforem a otevření se světu se tam odehrály velké změny a dochází k soustavnému a rychlému rozvoji. Ale Čína má 1,3 miliardy obyvatel a tak průměrný příjem na obyvatele dosáhl teprve nedávno sotva 1000 USD, úroveň je velmi nízká. Lidí je mnoho, základna slabá, navíc se jednotlivé oblasti nerozvíjejí rovnoměrně, existuje velký rozdíl mezi městem a vesnicí. Zbývá tedy udělat hodně práce. V Číně ještě žije 26,1 miliónu lidí pod hranicí chudoby, 21 miliónů lidí, žijících ve městech, se musí spokojit jen se životním minimem. Uskutečnit modernizaci v Číně vyžaduje ještě dlouhou dobu tvrdého úsilí.

5. Někteří lidé se domnívají, že je Čína spasitelem lidstva, ale současně se v poslední době množí teorie o „čínském nebezpečí". Máme se tedy obávat?

n. Soustavný růst čínské ekonomiky obohacuje nejen čínský lid, ale zároveň významně přispívá k růstu světové ekonomiky. Většina zemí světa podporuje a vítá rozvoj Číny. Je si vědoma, že rozvoj Číny významně napomáhá celosvětovému rozvoje a míru.

Rozvoj je hlavním úkolem stojícím před čínským lidem. Vybrali jsme si cestu mírového vývoje, která odpovídá základním zájmům čínského lidu, národnímu charakteru a čínské kulturní tradici. Zároveň zohledňuje trendy vývoje celého lidského společenství. Je to historická strategická volba. Stabilita a rozvoj Číny samy o sobě prospívají pokroku celého lidstva. Rozvoj Číny nemůže nikoho ohrozit. Čínská vláda bude pokračovat v realizaci samostatné suverénní mírové zahraniční politiky a bude i nadále rozvíjet přátelské vztahy vzájemně výhodné spolupráce se všemi zeměmi světa na základě pěti principů mírového soužití, bude stupňovat úsilí v obraně světového míru a společného pokroku.

6. Model reforem vypracovaný Teng Siao-pchingem je velice úspěšný. Podle nedávn