Hlavní Menu > Aktuality
Předseda stálého výboru VSLZ p. Wu Bangguo přijal českého premiéra J. Paroubka

2005-06-28 00:00

    Dne 28. června roku 2005, předseda stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců(VSLZ), p. Wu Bangguo přijal českého premiéra J. Paroubka v Lidovém paláci.

    Předseda Wu Bangguo se domnívá, že tradiční přátelství mezi lidmi Číny a ČR a vzájemně výhodné spolupráci obou zemí mají dlouhodobou historii. V posledních letech bilaterální vztahy dosahly dalšího rozvoje, obě strany udržely kontakty v nejvyšší úrovni, spolupráce v oblastech ekonomiky a obchodu se postupně prohlubuje. Kontakty v oblastech kultury, vzdělávání, vědy a techniky atd. dosáhly velkých úspěchů. Objem bilaterálního obchodu v minulém roce činil téměř 1.8 mil. USD, což je 9-ti násobek ve srovnání s objemem před deseti lety. Předseda Wu Bangguo uvedl, že ČLR a ČR se neustále vzájemně respektují a obě země mají rozsáhlé společné zájmy a nemají zásadní konflikty zájmů. Existuje velký prostor ve vzájemně výhodné spolupráci v oblastech ekonomiky, obchodu, investic, cestovního ruchu atd. Čínská strana bude nadále usilovat společně s českou stranou o posunování česko-čínských vztahů k většímu rozvoji. Čínská strana oceňuje dodržování politiky české strany o jedné Číně.

    Wu Bangguo uvedl, že VSLZ ČLR a český Parlament odehrají důležitou roli v politickém životě v svých zemí. Posílení dosavadní dobré spolupráce obou stran je důležitou součástí dalšího prohloubení bilaterálních vztahů. VSLZ ČLR bude velmi ochotně zintenzivnovat kontakty a spolupráci na různých úrovních a různou formou s českým Parlamentem, společně budou usilovat o to, aby se upevnil a rozšířil společenský základ čínsko-českého přátelství, aby se posunovaly čínsko-české vztahy k všestranému a hlubokému rozvoji.

    Premiér Paroubek uvedl, že v posledních letech se čínsko-české vztahy rozvíjí hladce, spolupráce ekonomiky a obchodu dosáhla uspěchů. Čína dosáhla velkých úspěchů v oblasti ekonomického rozvoje, za což je obdivována. Stále existuje velký potenciál ve spolupráci obou zemí. Premiér Paroubek také uvedl, že cílem jeho návštěvy je nadále prohlubovat dosavadní dobré vztahy a rozšiřovat vzájemně výhodnou bilaterální spolupráci. Česká strana je velmi vstřícná k pokračování s čínskou stranou v kontaktech na nejvyšší úrovni, k prohlubování vzájemného poznávání a posilování kontaktů a spolupráce v oblastech ekonomiky, obchodu, investic, kultury, sportu, cestovního ruchu atd. Český Parlament velice ochotně rozvíje tyto kontakty s VSLZ ČLR.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>