Hlavní Menu > Aktuality
Všečínské shromáždění lidových zástupců ČLR přijalo zákon bránící činnosti rozštěpení státu

2005-03-17 00:00

    14. března 2005, na třetím zasedání 10. funkčního období Všečínského shromáždění lidových zástupců ČLR, byl projednán a přijat zákon bránící činnosti rozštěpení státu .

    Cílem stanoveného zákona čínskou vládou, bránící činnosti rozštěpení vlasti je následující: zabraňovat a potlačovat rozštěpení státu taiwanským separatistickým silám, přispět k mírovému sjednocení vlasti, zachovat mír a stabilitu v oblasti taiwanské úžiny, hájit suverenitu a územní celistvost státu, hájit základní zájmy čínského národa. Tento zákon objasnil podstatu taiwanské otázky, změnil základní principy čínské vlády k vyřešení taiwanské otázky a hlavní politiky uskutečněné v uplynulých mnoha letech i předložené důležité stanoviska v zákony. Zákon kodifikoval zásadu a směrnici k vyřešení taiwanské otázky. Zákon také plně svědčí o trvalém stanovisku a záměru, že jsme ochotni s největší vůlí a nejsilnější snahou se ucházet o mírové sjednocení vlasti, svědčí také o společné vůli všečínského lidu k uhájení suverenity a územní celistvosti státu. Tento fakt důkazuje, že je zákonem, který se uchází o mírové řešení taiwanské otázky a o uskutečnění mírového sjednocení Číny. Na tomto zákonu není stanoven harmonogram sjednocení. Máme dostatek trpělivosti k rozvoji vztahů mezi oběma břehy taiwanské úžiny a k uskutečnění sjednocení mírovou cestou. Žádný stát nebude tolerovat činnost směřující k rozštěpení státu a má právo podniknout nezbytné kroky k uhájení suverenity a územní celistvosti státu. Úsilí čínské vlády a čínského lidu k uhájení míru a stability v oblasti taiwanské úžiny, v asijsko-tichomořské oblasti a i celého světa, k uskutečnění mírového sjednocení své vlasti, získalo pochopení a podporu vlád jednotlivých zemí celého světa a taktéž i jejich lidu. Budeme s největší ochotou nadále usilovat s ostatními státy o společné potlačování rizikového jednání učiněného taiwanskými separatistickými silami a obhajovat mír a stabilitu v taiwanské úžině, a v asijsko-tichomořském regionu, i na celém světě.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>