Hlavní Menu > Aktuality
Stálý výbor Všečínského shromáždění lidových zástupců ČLR bude projednávat návrh zákona proti činnosti rozštěpení vlasti.

2004-12-23 00:00

    17. prosince 2004, Stálý výbor Všečínského shromáždění lidových zástupců ČLR uspořádal zasedání, na němž padlo rozhodnutí o zahájení procesu projednávání návrhu zákona proti činnosti rozštěpení vlasti.

    Obhájení míru a stability v Taiwanské úžině a asijsko-pacifickém regionu odpovídá společnému zájmu Číny a mezinárodního společenství. VSLZ ČLR začalo legislativní proces „zákona proti činnosti rozštěpení vlasti" proto, aby omezilo separatistickou činnost "osamostatnění Taiwanu"a přispělo tak k obhájení míru,stability a prosperity v Taiwanské úžině a asijsko-pacifickém regionu. Čínská vláda neústupně dodržuje kurz „mírové sjednocení;jeden stát, dva systémy." Je ochotná a rozhodnuta vynaložit největší úsilí a s největší upřímností, aby taiwanská otázka byla vyřešena mírovým způsobem, avšak nebude rozhodně tolerovat "osamostatnění Taiwanu", a nedovolí žádným silám oddělit Taiwan od čínské pevniny jakýmkoliv způsobem a pod jakoukoliv záminkou. Jsme ochotni se vší ctí společně s ostatními státy vyložit další neúnavné úsilí pro obhájení míru a stability v Taiwanské úžině a asijsko-pacifickém regionu.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>