Hlavní Menu > Aktuality
Operní těleso z čínského města Xiamen, provozující jevištní formu „nan yin", se zúčastní hudebního festivalu „Pražský podzim". Předvede klasickou čínskou operu „Píseň o věčném smutku", která obdržela v roce 2002 nejvyšší ocenění ministerstva kultury.

2004-06-02 14:23


Na pozvání organizačního výboru festivalu „Pražský podzim“ se tohoto festivalu v letošním roce zúčastní operní soubor „nan yin“ z čínského Xiamenu. Dne 13. září vystoupí v pražské Státní opeře s hudebně baletní kreací „Píseň o věčném žalu“, která v roce 2002 získala nejvyšší ocenění ministerstva kultury - „cenu Wenhua“.

Klasická čínská opera „Píseň o věčném žalu“ je zpracována podle milostné tragedie, která se odehrála před více než jedním tisícem let na císařském dvoře dynastie Tang a stala se námětem stejnojmenné epické básně. Vystoupení je jevištní adaptací této tangské básně. Jak je pro formu „ nan yin“ typické, střídají se zde tři témata: přísaha věrnosti, rozdělení smrtí a život mezi nebeskými bytostmi. Hudba a tanec dosahují obdivuhodného diváky dojímajícího mistrovství. Typickými postavami  příběhu je  císař Tang Minghuang, milostnice Yang Guifei, hudebníci, dvorní dámy a další postavy, které zároveň zpívají i tančí.

Klasická opera ve stylu „nan yin“ „Píseň o věčném žalu“ již vzbudila pozornost publika i odborníků v Číně i v zahraničí. Odborníci jsou toho názoru, že přesto, že je tato forma „nan yin“ stará již více než 1000 let,  je „mateřským jazykem čínské hudby“, je plastickou historií  čínské hudby,  „živou fosilií“ čínské hudby. Čínské ministerstvo kultury již navrhlo, aby UNESCO prohlásilo formu „ nan yin“ za jednu z položek  „duševního kulturního dědictví lidstva“.  < Suggest To A Friend >
 
     <Print>