Hlavní Menu > Aktuality
Vydání Předpisu o rychlé reakci na náhlé propuknutí incidentů veřejného zdravotnictví

2004-06-02 14:06


Předpis o rychlé reakci na náhlé propuknutí veřejných zdravotnických incidentů, který včera zveřejnila čínská vláda, objasňuje způsoby řešení těchto incidentů, které se týkají např. nemoci SARSu a otravy potravinami.

V souvislosti s chorobou SARS vypracovala a zveřejnila Čína zmíněný předpis. Předpis shrnuje zkušenosti a ponaučení z prevence a léčby SARSu. Na základě užitečných mezinárodních zkušeností byly v tomto dokumentu důkladně vyřešeny otázky týkající se nepřesných informací, nevčasného odezvy a nedostatečné přípravy v práci s naléhavým vyřešením takového incidentů. Byl vypracován řídící systém naléhavého vyřešení, systém kontroly a předpovědi choroby a systém referování, informování a zveřejňování nemoci a další konkrétní opatření ohledně  izolace personálu a ochrany obyvatel. Realizace tohoto předpisu bude hrát důležitou úlohu při účinném čelení hrozbě vůči současným nebo budoucím epidemiím a naléhavých veřejných a zdravotnických incidentů, zajištění zdraví a životní bezpečnosti obyvatel a hájení normálního sociálního řádu.                                                                              

Zástupce vedoucího odboru pro vědu, školství a zdravotnictví v legislativní kanceláři při čínské státní radě pan Sung Rui-lin k tomu řekl:

„Hlavní odpovědná soustava našeho předpisu jsou vlády různých stupňů a příslušné orgány. Předpis má celkem 54 článků, všechny hlavní články stanoví odpovědnost vlády. Takové náhlé incidenty jsou zkouškou  vládní komplexní schopnosti. Každý problém, ke kterému by došlo kdekoliv a kdykoliv, by způsobil porážku celé práce. Proto články stanoví, že vlády od okresních až do provinčních a přislušné rezorty od státní rady  až do okresních vlád musejí za to nést odpovědnost.

Podle tohoto předpisu budou uvolněni z funce odpovědní činitelé vládních a zdravotnicky administrativních orgánů, kteří o situaci s infekčními chorobami nebudou poctivě informovat nebo zatají skutečnost; budou vyloučeni z pracovních míst příslušní pracovníci, kteří svou vinou způsobí šíření takových chorob; budou být voláni k trestní odpovědnosti ti, kteří v této otázce poruší Trestní zákon. Předpis žádá vlády na různých úrovních, aby do jedné hodiny po obdržení informace o výskytu infekční choroby musí oznámit zdravotnický orgán při státní radě. Podle předpisu jsou vlády na úrovni provincie zodpovědny za toto oznámení, což je nebývalé ve všech minulých čínských zákonech.

Tento dokument jenom po jedné stránce stanoví odpovědnost občanů, tj. musí spolupracovat s příslušnými vládními orgány při uplatňování preventivních nebo léčebných opatření, když budou evidováni jako infekční pacienti, stanou se podezřelými nemocnými a nebo budou mít kontakt s nimi. Ti, kteří zatají skutečnost, odloží informaci a podají falešnou zprávu o infekční nemoci nebo budou obstruovat průzkum příslušných orgánů, budou také trestáni.

V předpisu se stanoví, že když dojde k náhlé celostátní nebo nadprovinční události, státní rada má založit celostátní velitelství pro rychlou reakci na tuto událost. Všechny vlády na úrovni okrese nebo vyšší než okrese musí formovat kontrolní a předběžně varující systém, který bude sledovat práci všech zdravotnických orgánů a institucí pro kontrolu chorob. Odborník Čínského centra pro prevenci a omezení chorob pan Sun Čcheng-jie se domnívá, že tato opatření prospějí změně minulého stavu při náhlém výskytu infekční choroby, v němž nebyl jednotný management, dobrý pořádek a plynulé informování.

Podle odborníků přispěje vydání zmíněného ustanovení ke hladkému rozvoji současné prevence a léčby SARSu v naší zemi a značně zvýší čínskou schopnost reagovat na náhlou veřejnou událost. Premiér Wen Ťia-pao nedávno konstatoval, že předpis je znamením toho, že čínské čelení náhlé události veřejného zdravotnictví nastoupilo na legislativní kolej.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>