Hlavní Menu > Aktuality
Čínská obchodní delegace navštívila ČR

2004-06-02 13:59

Ve dnech 25. až 27. listopadu roku 2002 přiletěla do České republiky čínská obchodní delegace , která je složena z  MOFTEC, dalších vládních orgánů a 8 velkých firem zahraničního obchodu. Přiletěla na jednání s českými podnikateli s cílem realizace domluvených poznatků mezi vládními představiteli ČR a členkou Státní rady Wu Yi Čínské lidové republiky, která navštívila ČR v červenci roku 2002, s tím aby se rozšiřoval čínský dovoz ze  ČR a aby byly posíleny trvalé a stabilní hospodářsko-obchodní vztahy mezi ČLR a ČR.

V průběhu návštěvy ČR si čínská obchodní delegace s náměstkem ministra MPO panem Somolem vyměnili názory o dalším rozvoji bilaterálních hospodářsko-obchodních vztahů a dalších otázkách a zároveň provedla obchodní jednání na Svazu průmyslu a dopravy ČR s 27 českými podniky. Delegace s  nimi podepsala smlouvy a protokol o nákupu dopřádacích textilních strojů, silničních válcovaček, polygrafických strojů, papírenských a dalších výrobků.

V posledních deseti letech se obchodní vztahy mezi ČLR a ČR  rychle rozvíjejí, bilaterální obrat  v roce 2001 dosáhl 616 mil. dolarů. Pokud jde o problém rovnováhy bilaterálního obchodu, čínská strana učinila řadu konkrétních opatření a akcí pro zvyšování dovozu z ČR , aby česká strana zachovala stálý vzestup vývozu svých výrobků do ČLR.

Čínská delegace se vyjádřila k tomu, že čínská strana aktivně usiluje o dovoz z ČR, současně delegace přála, aby více českých podniků navštívilo Čínu na průzkum tržní poptávky a představilo a propagovalo své konkurenceschopné výrobky a tím i navázalo s čínskými podniky obchodní  kontakty a uskutečnilo vzájemně zvýhodněnou spolupráci.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>