Hlavní Menu > Informace o velvyslanectví
Úvodní slovo velvyslance

2022-10-14 20:13

Vítejte na stránkách Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice.

Česká republika byla jednou z prvních zemí, které diplomaticky uznaly Čínskou lidovou republiku. Za posledních více než 70 let od navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Českou republikou zaznamenaly vztahy mezi oběma zeměmi velký pokrok a přátelství mezi oběma národy se neustále prohlubuje. Za nové situace je zdědit a rozvíjet dobré čínsko-české vztahy jedinou správnou volbou pro podporu společných zájmů obou zemí a pro prospěch lidu obou zemí. Čínská strana je připravena, na základě vzájemného respektu, rovného zacházení a vzájemné prospěšnosti,  spolupracovat s Českou republikou na  rozšiřování výměn a spolupráce v různých oblastech  k většímu prospěchu obou zemí a jejich lidu.

Já a všichni kolegové velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice se velmi těšíme na posílení komunikace a spolupráce s českými přáteli ze všech společenských kruhů a budeme neúnavně usilovat o podporu zdravého a stabilního rozvoje čínsko-českých vztahů. Čínské velvyslanectví bude i nadále srdečně sloužit našim krajanům nacházejícím se v České republice.  

Doufáme, že se webové stránky našeho velvyslanectví stanou pro všechny přátele oknem, kde se budou moci dozvědět více informací o Číně a o čínsko-českých vztazích. Děkujeme Vám a těšíme se na Vaši pozornost  a cennou podporu!

                     

                                                                   Feng Biao

                                                 Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČLR v ČR

                                                                 14. října 2022< Suggest To A Friend >
 
     <Print>