Hlavní Menu > Aktuální informace > Čínský Tibet
50 let demokratických reforem v Tibetu

2009-03-10 15:22

 

Předmluva

Tibet se nachází na jihozápadě Číny a od dávných dob byl její neoddělitelnou součástí. Před demokratickými reformami v roce 1959 existovala v Tibetu po dlouhou dobu feudální otrokářská společnost představující politické a náboženské zřízení, která byla ještě temnější a krutější než evropský feudální systém ve středověku. Čínská lidová republika byla založena v roce 1949, v roce 1951 byl Tibet mírově osvobozen. Ústřední vláda se stavěla k reformám sociálního systému v tehtejším Tibetu uvážlivě a zaujala obezřetný postoj k místní vládě. S velkou trpělivostía a upřímností učinila ústřední vláda vše, aby přemlouvala vládnoucí třídu v Tibetu, a čekala, aby uskutečnila reformy starého systému z vlastního popudu. Reakcionářská klika horní společenské vrstvy Tibetu se snažila na věky zachovat feudální otrokářský systém světského a náboženského zřízení a vyvolala v březnu 1959 ozbrojenou vzpouru s cílem odtrhnout Tibet od mateřské země. Za podpory tibetského lidu rozpustila ústřední vláda tibetskou místní vládu, která přistupovala nelidsky k širokým masám Tibeťanů, a rezolutně tuto rebelii zkrotila. Ve stejné době realizovala jako odpověď na vůli tibetského lidu demokratické reformy a zrušila feudální otrokářský systém trvající několik století, ve kterém byly politická a náboženská moc propojeny. Během demokratických reforem milion tibetských nevolníků a otroků byl osvobozen, Tibet vstoupil do nové éry společenského rozvoje a tibetský národ znovu povstal. Jako vzpomenutí na tuto historickou událost bylo rozhodnuto 19. ledna 2009 na zasedání lidových zástupců Tibetské autonomní oblasti, že se 28. březen, tj. den, kdy v roce 1959 nařídila ústřední vláda rozpuštění místní vlády starého Tibetu, stal „Dnem osvobození milionů nevolníků a otroků“ v Tibetu.

Tato fotografická výstava je uspořádána u příležitosti 50. výročí demokratických reforem v Tibetu. Demonstruje jejich proces, změny a pokrok, které se v Tibetu odehrály za posledních 50 let; jejím cílem je taktéž pomoci mezinárodní společnosti lépe pochopit historii a současnou situaci v Tibetu.

Tisková kancelář Státní rady ČLR a Velvyslanectví ČLR v ČR< Suggest To A Friend >
 
     <Print>