Hlavní Menu > Aktuální informace > Čínský Tibet
Odpověď mluvčího velvyslanectví Čínské lidové republiky v ČR na dotazy českých novinářů

2007-03-09 00:00

       8. března t.r. redaktoři z českých medií telefonovali na naše velvyslanectví se žádostí o postoj k vyvěšení "tibetské vlajky" na budově ministerstva životního prostředí kolem 10. března. K tomu mluvčí našeho velvyslanectví rozhodně prohlašuje, že "tibetská otázka" je závažnou otázkou týkající se svrchovanosti a uzemní celistvosti Číny. Tibet je nedílnou součástí ČLR, tibetské záležitosti jsou čistě věcí čínské vnitřní politiky. Tibet začal od roku 1965 uplatňovat samosprávné řízení jako národnostní autonomní oblast, v níž zejména po provedení politiky reforem a otevření se světu došlo k převratným změnám. V oblasti politiky, ekonomiky, ochrany lidských práv a některých dalších bylo dosaženo obrovských úspěchů, tibetští spoluobčané se těší svobodě náboženské víry, to jsou očividné skutečnosti. Jak je známo, Dalajláma není výlučně náboženská osobnost, nýbrž je politický emigrant. Dalajlámova klika neustále omílá tak zvanou tibetskou otázku, dlouhodobě na mezinárodním poli provádí klamnou a lživou propagandu, všemi silami poškozuje mezinárodní prestiž Číny, narušuje přátelské vztahy mezi Čínou a zaintersovanými státy. Jejich konečným cílem je realizace intrik na "osamostatnění Tibetu"

        Skutečnost vyvěšení "tibetské vlajky" na budově ministerstva životního prostředí je vměšováním české strany do vnitřních záležitostí, které výlučně patří čínské politice a je pro čínskou stranu naprosto nepřijatelná. Čínská strana žádá, aby česká strana v otázkách týkajících se národnostního cítění čínského lidu respektovala a podporovala čínské stanovisko a přijala účinná opatření k nápravě nesprávného jednání přislušných úředníků a k odstranění negativních vlivů vyvolaných těmito událostmi, neposkytovala dalajlámově klice prostor pro činnost směřující k rozštěpení Číny, a tím zabránila negativnímu rozvoji čínsko – českých vztahů.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>