Hlavní Menu > Aktuální informace > Čínský Tibet
I.Vlastnictví Tibetu nevyvolává pochybnosti

2004-06-11 15:45

   Od třináctého století měla ústřední vláda Číny nepřetržitě suverenitu nad Tibetem, který nikdy nebyl nezávislým státem a žádná vláda na světě ho nikdy jako nezávislý stát neuznávala.
   Čína je mnohonárodní zemí. Tibeťané žijící na Tibetské náhorní plošině vytvořili počátkem 7. století království Tubo. Toto království a dynastie Tchang, která v té době vládla na centrální plošině Číny, se těšily přátelským vztahům po více než 200 let. V polovině 9. století království Tubo zaniklo. V následujících přibližně 300 letech byl Tibet ve stavu rozpadu. Také Čína byla v tomto období rozervána místními feudálními silami a její centrální plošina byla ovládána separatistickými silami rozličných etnických skupin.
   Ve 13. století vzrostla síla mongolské etnické skupiny severní Číny a v roce 1206 vybudovala mongolský chanát. Různé politické síly v tibetské oblasti postupně přislíbily mongolskému chanátu poddanství. Po nástupu dynastie Yuan se Tibet stal ihned administrativní oblastí pod přímou správou ústřední vlády této čínské dynastie. Císař Yuanu vytvořil Suanzeng Yuan čili ministerstvo pro rozšíření vlády, aby mohl přímo ovládat vojenské a politické záležitosti v tibetské oblasti, kde místní vojenské a správní orgány byly zřízeny pod názvem Úřad vysokého pacifikačního komisaře podřízeného Suanzeng Yuan.
   Dynastie Ming a Čching pokračovaly ve výkonu suverenity nad Tibetem. Po založení dynastie Ming iniciativně přislíbil Tibet poddanství centrální vládě a ta v zásadě převzala administrativní systém dynastie Yuan. Po ustanovení dynastie Čching vyslal 5. dalajláma své vyslance, aby složili slib věrnosti císaři v Šenjangu a navázali styky s dynastií Čching. Po sjednocení Číny dynastie Čching dále posílila svou správu nad Tibetem. V roce 1653 a 1713 čchingský císař propůjčil čestné tituly 5. dalajlámovi a 5. pančenlámovi a od té doby se tituly dalajlámy a pančenlámy staly oficiálními, jakož i jejich politický a náboženský status v Tibetu. Od roku 1727 byli v Tibetu ustanoveni vysocí komisaři, aby jménem ústředních orgánů dohlíželi na místní správu. Autorizované řízení politických, ekonomických, zahraničních, náboženských a vojenských záležitostí mělo být vykonáváno v Tibetu.
   Jako za předchozích dynastií Yuan, Ming a Čching vykonávala i ústřední vláda Čínské republiky jurisdikci nad Tibetem. V roce 1912 byl při ústřední vládě zřízen Úřad pro mongolské a tibetské záležitosti, který byl odpovědný za správu tibetských místních záležitostí. Ústřední vláda rovněž jmenovala svého představitele v Tibetu, aby vykonával úřad vysokého komisaře ustaveného v Tibetu za dynastie Čching. Poté, co byla vytvořena v Nanťingu národní vláda, byla v roce 1929 ustavena Komise pro mongolské a tibetské záležitosti, která spravovala administrativní záležitosti Tibeťanů, Mongolů a jiných etnických menšin. V dubnu 1940 byla ve Lhase zahájena činnost Komise pro mongolské a tibetské záležitosti jako stálá mise ústřední vlády v Tibetu.
   Po založení Čínské lidové republiky se ústřední lidová vláda rozhodla osvobodit Tibet mírovými prostředky v duchu dějin a reality Tibetu. V únoru 1951 poslal dalajláma do Pekingu pět delegátů v čele s Ngapoi Ngawang Jigmem, aby na základě plných mocí jednali s ústřední lidovou vládou. 23. května 1951 byla podepsána Smlouva mezi ústřední lidovou vládou a místní vládou  v Tibetu o opatřeních k mírovému osvobození Tibetu (tzv. 17-ti článková smlouva) poté, co mezi delegáty ústřední lidové vlády a tibetské místní vlády bylo dosaženo dohody o otázkách týkajících se mírového osvobození Tibetu. Smlouva dostala souhlas a podporu lidu všech etnických skupin v Tibetu. Dalajláma poslal 24. října 1951 předsedovi Mao Ce-tungovi telegram vyjadřující podporu a vůli uskutečnit smlouvu. V roce 1954 byl dalajláma zvolen místopředsedou Stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců a pančenláma členem stálého výboru VSLZ.
   V dubnu 1956 se dalajláma stal předsedou Přípravného výboru pro Tibestkou autonomní oblast. Po uklidnění povstání v březnu 1959 uskutečnila ústřední lidová vláda v Tibetu demokratickou reformu. V září 1965 byla oficiálně zřízena Tibetská autonomní oblast.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>