Hlavní Menu > Aktuální informace > Čínský Tibet
Stanovisko tiskové mluvčí velvyslanectví ČLR v ČR k záležitosti vyvěšování „vlajky Tibetu" v některých městech

2004-06-11 15:45

Každý rok v březnu, některá česká města vyvěšují na svých radnicích vlajku pro „osamostatnění Tibetu“, nebo organizují jiné akce na podporu Tibetu, tzv. akci „ svobody pro Tibet“. Velvyslanectví ČLR v ČR vystupuje rozhodně proti těmto případům. Zároveň jsme se dozvěděli, že lidé, kteří se zúčastňují takových akcí, vůbec nepoznají poměry v Tibetě, proto považujeme to za nutné, abychom vyjádřili stanovisko čínské strany.

Tibet je odedávna neoddělitelnou součástí čínského území, je to všeobecný fakt uznávaný všemi vládami a lidmi světa včetně České republiky. Po založení ČLR v roce 1949, se ústřední lidová vláda rozhodla prosazovat směrnici mírového osvobození v duchu dějin a reality Tibetu. V roce 1951 byla podepsána Smlouva o opatřeních k mírovému osvobození Tibetu mezi Ústřední lidovou vládou a místní vládou v Tibetu.

Před mírovým osvobozením byl starý Tibet pod vládou 14. dalajlámy společností feudálně nevolnickou pod despoticko-politickou vládou, společností, která byla ještě temnější než evropské nevolnictví ve středověku. Po demokratické reformě v Tibetu, se tibetský lid jako lid jiných národností celé Číny těšil plným politickým právům v souladu s Ústavou a zákony. Více než 50 let po mírovém osvobození Tibetu, bylo etapou nejrychlejšího a nejblahodárnějšího rozvoje Tibetu ve své historii. V poslední době vstoupily do Tibetu výzkumné delegace a turisté pocházející z různých regionů světa, aby zde mohli na vlastní kůži poznat šťastný a harmonický život Tibetského lidu. Poslanecká sněmovna parlamentu Vaší země také poslala svou delegaci do Tibetu. Po ukončení návštěvy vyjádřili delegáti, že to, co viděli je odlišné od toho, co slyšeli.

Je třeba poukázat, že dalajláma pod církevní rouškou a za podpory některých cizích protičínských sil dlouhodobě vyvíjel a stále vyvíjí činnost, směřující k poškození národní jednoty a rozštěpení vlasti, což se setkalo a setkává s rozhodným odporem u všeho čínského lidu včetně tibetského.

Tibetská záležitost je čistě vnitřní záležitostí Číny, žádná zahraniční organizace, ani osoba nemá právo jakýmkoliv způsobem a pod jakoukoliv záminkou se do toho vměšovat. Vyvěsit „tibetskou vlajku“ v kterémkoliv zahraničním městě v den výročí rozštěpenecké vzpoury v Tibetu znamená otevřenou podporu pro separatistickou akci dalajlámovy kliky a hrubé vměšování se do vnitřních záležitostí Číny, dotýká se i národního cítění všeho čínského lidu včetně tibetského. Vláda České republiky uznává Tibet jako součást čínského území a prohlásila, že nepodporuje separatistickou činnost v Tibetu. Úmysl vyvěšení „tibetské vlajky“ v některých českých městech je v rozporu s tímto stanoviskem české vlády.

Přejeme si, aby městské magistráty úřady, které se chystají o vyvěšenímu „tibetské vlajky“, respektovaly historii a skutečnost Tibetu a vycházely z velkých zájmů bilaterálních česko-čínských vztahů a nevměšovaly se do vnitřních záležitostí Číny. Upřímě vítáme, aby více českých přátel odcestovalo do Tibetu na návštěvu, aby mohli na vlastní kůži pocítit mohutný pohled výšin Tibetu a půvab tibetské kultury, aby také mohli skutečně porozumět smyslu přísloví v čínštině i v češtině: je jednou lépe vidět než stokrát slyšet.

Dodatečná informace o historii a součastném stavu Tibetu se dozvěděte na internetové stránce našeho velvyslanectví,  http://www.chinaembassy.cz. Chcete-li poznat více, prosíme nás kontaktovat.  

< Suggest To A Friend >
 
     <Print>