Hlavní Menu > Aktuální informace > Čínský Tibet
Příloha 2 : Dalajlámův telegram předsedovi Mao Ce-tungovi

2004-06-11 15:45

   Dalajlámův telegram předsedovi Mao Ce-tungovi
   Předsedo Mao Ústřední lidové vlády:
   Tento rok koncem dubna 1951 vyslala místní vláda v Tibetu pět delegátů vybavených plnou mocí vedených Kaloon Ngapoi do Pekingu, aby vedli mírové rozhovory se zplnomocněnými delegáty jmenovanými Ústřední lidovou vládou. Na bázi přátelství uzavřeli delegáti obou stran 23. května 1951 smlovu Ústřední lidové vlády a místní vlády v Tibetu o opatřeních k mírovému osvobození Tibetu. Tibetská místní vláda, jakož i církevní a sekulární představitelé jednomyslně podporují tuto smlouvu a pod vedením předsedy Maa a Ústřední lidové vlády budou aktivně podporovat Lidovou osvobozeneckou armádu v Tibetu, aby konsolidovala národní obranu, vyhnala imperialistické vlivy z Tibetu a zabezpečila sjednocení teritoria a suverenitu vlasti. Tímto telegramem Vás o tom informuji.

                               Dalajláma Tibetské místní vlády
                                       24. října 1951
                        24-ho 8. měsíce roku zajíce tibetského kalendáře
   < Suggest To A Friend >
 
     <Print>