Hlavní Menu > Aktuální informace > Čínský Tibet
IV.Politika ústřední vlády vůči dalajlámovi

2004-06-11 15:45

   Otázka dalajlámy není náboženský, ale politický problém. Dalajlámova klika je organizovanou klikou separatismu a má svůj stanovený program. 14. dalajláma není pouze náboženskou osobností, nýbrž politický emigrant, který organizuje aktivity zaměřené na rozštěpení vlasti. Politika ústřední vlády ČLR vůči dalajlámovi je konzistentní a jasná. Dalajláma musí opustit svou orientaci na „nezávislost Tibetu“, zcela zastavit svou činnost zaměřenou na rozštěpení Číny, veřejně uznat, že Tibet je neoddělitelnou součástí Číny, že Tchaj-wan je provincií Číny a že vláda ČLR je jedinou zákonnou vládou reprezentující celou Čínu.  Dveře k jednání jsou otevřeny. Avšak kontakty ústřední vlády s dalajlámou v posledních dvaceti letech ukázaly, že i když dalajláma stále mění svou taktiku a metody, jeho postoj požadující „nezávislost Tibetu“ a skutečné cíle rozštěpit vlast se nezměnily. Navíc dalajlámova klika nikdy nezastavila své separatistické aktivity v Číně a ve světě. Dalajláma tudiž vůbec nemá upřímnou ochotu ke kontaktům a jednání s ústřední vládou.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>