Hlavní Menu > Aktuální informace > Čínský Tchajwan
Vůdce strany Kuomintang a první lidové strany z Taiwanu jednotlivě navštívili kontinentální Čínu

2005-05-26 00:00

    Na pozvání ústředního výboru KS Číny a jeho generálního tajemníka pana Hu Jintao, navštívili separačně kontinent Číny koncem dubna a začátkem května t.r. předseda strany Kuomintangu, p. Lian Zhan a předseda první lidové strany p. Song Chuyu.

    Generální tajemník ústředního výboru KS Číny p.Hu Jintao přijal delegaci a konal oficiální jednání s oběma předsedy, na kterém si rozsáhle a podrobně vyměnili názory na důležité otázky, týkající se zlepšení a rozvoje vztahů mezi oběma břehy taiwanské úžiny a na kontakty mezi oběma politickými stranami. Dohodli následující konsensus:

    přispět k brzkému obnovení rovného jednání mezi oběma břehy na základě „konsensu z roku 1992"

--vystoupit proti „osamostatnění Taiwanu" a spolu se ucházet o mír a stabilitu taiwanské úžiny

--podporovat ukončení nepřátelského stavu přes úžinu a dohodnout mírovou smlouvu

--přispět k výměnám a kontaktům mezi spoluobčany obou břehů a obohatit spolu kulturu čínského národa ke zlepšení vzájemné důvěry a soustředění se na konsensus

--posilovat ekonomické a obchodní kontakty a nastolit mechanismus ekonomické a obchodní spolupráce mezi oběma břehy, např. realizace přímého poštovního, leteckého a námořního spojení a také obchodu přes úžinu a otevření zóny volného obchodu přes úžinu, atd.

přispět k tomu, aby po obnovení konzultací přes úžinu se diskutovalo o otázkách, týkajících se účasti Taiwanu na mezinárodních aktivitách, především např.o účasti aktivit WHO

založit platformu pravidelné komunikace mezi politickými stranami a fórum odborníků, elity mládeže atd.

    Oba předsedové navštívili Peking, Shanghai, Xian, Nanjing, Changsha atd. Byli všude vřele uvítáni místními lidmi.

    Tyto dvě návštěvy se zaznamenaly významnou událostí ve vztazích přes úžinu a sehrály velký historický a praktický význam pro uhájení a přispění k míru a stabilitě na taiwanské úžině a v asijsko-tichomořské oblasti. To také odpovídá společnému zájmu spoluobčanů obou břehů a proto dostaly návštěvy podporu od 1.3 mld čínského lidu a plné ocenění od mezinárodního společenství.

    Po návštěvách ohlásila kontinentální Čína, že podnikne řadu pozitivních kroků ke zlepšení vztahů přes úžinu, např. v blízké době uvolní povolení, týkající se kontinentálních občanů chtějících do Taiwanu jako turisté, rozšířit povolení pro vývoz taiwanského ovoce na kontinent a z toho 10 druhů s nulouvým clem, nadále zjednodušit formality pro vstup a výstup taiwanských spoluobčanů na kontinent, uskutečnění stejného platebního tarifu pro taiwanské studenty, kteří studují na kontinentu, má být postupné uvolnění podmínek pro zaměstnání taiwanských spoluobčanů na kontinentu atd. Kontinentalní Čína darovala taiwanským občanům párek pandů symbolizující mír, solitaritu a přátelství.

    I v budoucnu budeme nadále usilovat o zlepšení a rozvíjení vztahů mezi oběma břehy. Budeme neochvějně trvat na principu jedné Číny, rozhodně se nevzdáme úsilí o ucházení se o mírové sjednocení, nezměníme směr naděje pro taiwanský lid, a budeme nadále neústupně vystupovat proti aktivitám směřujícím k osamostatnění Taiwanu.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>