Hlavní Menu > Aktuální informace > Zimní olympijské hry 2022 v Pekingu
Upozornění pro účastníky Zimních olympijských her v Pekingu

2022-01-21 23:59

1. Dokumenty

(1) Akreditační karta

Účastníci Zimních olympijských her v Pekingu musí být při cestě do Číny držiteli akreditační karty (OIAC Beijing Winter Olympics Identity Registration Card/Beijing Winter Paralympic Identity Registration Card PIAC). Doba platnosti akreditační karty je od 0:00 hod. 4. ledna 2022 do 24:00 hod. 13. dubna 2022 (pekingského času). Během tohoto období může držitel karty vícekrát vstoupit a opustit území Číny (pevninská část). Při vstupu na území je nutné spolu s akreditační kartou předložit platný pas, který bude shodný s pasem na akreditační kartě. Pas musí být platný minimálně do 13. května 2022 a musí vyhovovat požadavkům pro vstup na území Číny. Za žádost o vydání a vydání akreditační karty odpovídá organizační výbor Zimních olympijských her/Zimních paralympijských her v Pekingu 2022.

(2) Vízum

Pokud jako účastníci Zimních olympijských her v Pekingu neobdržíte akreditační průkaz 15 pracovních dnů před odjezdem do Číny, kontaktujte, prosím, prostřednictvím styčné osoby pro COVID-19 organizační výbor Zimních olympijských her v Pekingu, abyste získali zvací dopis a min. 7 pracovních dnů před odjezdem požádejte velvyslanectví/konzulát ČLR ve vaší zemi o udělení víza.

V případě České republiky požádejte o udělení víza prostřednictvím Čínského vízového centra v Praze.

Adresa Čínského vízového centra v Praze: Sokolovská 663/136 A, Praha 8

Tel: +420 273160888

E-mail: praguecenter@visaforchina.org

       praguecenter@hotmail.com

Web: https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/

2. Zdravotní kód

Všichni účastníci Zimních olympijských her v Pekingu musí před cestou do Číny podstoupit příslušné testy na COVID-19 a požádat velvyslanectví/konzulát o vydání zdravotního kódu. Konkrétní požadavky naleznete v „Příručce prevence epidemie“ (přílohy 1 a 2) a instrukce k aplikaci pro zdravotní kód naleznete v „Průvodci aplikací zeleného zdravotního kódu“ (příloha 3).

V případě testování v České republice a podání žádosti o vydání zdravotního kódu na Velvyslanectví ČLR v ČR byste měli absolvovat příslušné testy v testovacích institucích zveřejněných Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Přehled testovacích institucí schválených Ministerstvem zdravotnictví ČR naleznete na těchto webových stránkách: https://testovani.uzis.cz/

Pro testování doporučujeme laboratoře SPADIA LAB.

„Soubor příslušných požadavků na vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu osobám, které cestují z České republiky do Číny“ který je zveřejněn na webových stránkách velvyslanectví se nevztahuje na účastníky Zimních olympijských her.

3. Kontaktní informace

Pokud jste účastník Zimních olympijských her v Pekingu a máte dotazy ohledně víz a zdravotních kódů, kontaktujte, prosím, styčného úředníka pro COVID-19. V nouzové situaci kontaktujte přímo Velvyslanectví ČLR v ČR, tel: +420 224322235 / 233028898, email: konzularniodd@seznam.cz.

Přílohy: 1. The Playbook - Sportovci a funkcionáři (anglicky)

        2. The Playbook - Broadcasters - IFs - Marketing Partners - Olympic_Paralympic Family - Press - Workforce (anglicky)

        3. Instrukce k zelenému zdravotnímu QR kódu (anglicky)

                                        Velvyslanectví ČLR v ČR

                                          Dne 21. ledna 2022
< Suggest To A Friend >
 
     <Print>