Hlavní Menu > Víza a konzulární záležitosti/ Visa
Oznámení o optimalizaci a úpravě testování pro cestující z České republiky do Číny

2023-01-03 22:50

Podle „Oznámení o prozatímních opatřeních týkajících se cestování čínských a zahraničních osob“ vydaného příslušným odborem Státní rady Číny musí od 8. ledna 2023 cestující z České republiky do Číny podstoupit 1x RT-PCR test do 48 hodin před nástupem na palubu přímého letu do Číny. Cestovat mohou osoby s negativním výsledkem testu a musí předložit čínskému celnímu orgánu zdravotní prohlášení. Již nebude potřeba žádat o vydání zdravotního kódu na čínském velvyslanectví/konzulátu v zahraničí. V případě pozitivního výsledku testu je nutné počkat do doby až bude test negativní.

Způsob podání zdravotní deklarace čínským celním orgánům je následující:

1. Elektronické prohlášení: cestující mohou během přímého letu nebo před registrací check-in nebo po příletu použít pro online zdravotní prohlášení internetovou stránku (https://htdecl.chinaport.gov.cn/htdeclweb/home/pages/healthDeclare/declare.html), WeChat Miniprogram „Customs Passenger Fingertip Service“ nebo "Handheld Customs" APP.

2. Papírové prohlášení: cestující si mohou dostat papírovou kartu zdravotního prohlášení k vyplnění v letadle nebo v úseku kontroly cestujících.

V zájmu urychlení pasového a celního odbavení se cestujícím doporučuje, aby zdravotní prohlášení deklarovali celním úřadům do 24 hodin před odbavením prostřednictvím internetové stránky, „Customs Passenger Fingertip Service“ v miniprogramu WeChat, Handy Customs APP atd. a pak stačí předložit celním orgánům při odbavení. Předběžná příprava celního kódu může zvýšit efektivitu odbavení, ušetřit čekací dobu v místě vstupu a omezit zbytečný kontakt.

Upozornění:

(1) Cestující do Číny mohou absolvovat RT-PCR test v kterékoliv místní (ne nutně české) akreditované testovací instituci (laboratoři).

(2) S dotazy na zdravotní prohlášení pro čínský celní orgán, kontrolu RT-PCR zpráv a kontrolu a karanténní opatření po vstupu na území, se prosím obraťte na leteckou společnost a příslušný orgán v místě vstupu.

(3) Pokud se předchozí příslušná oznámení a informace vydané čínským velvyslanectví v ČR ohledně testování a vydávání zdravotního kódu budou lišit, pak je závazné toto oznámeníVelvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice

                                                        Dne 27.prosince 2022
< Suggest To A Friend >
 
     <Print>