Hlavní Menu > Víza a konzulární záležitosti/ Visa
Oznámení o úpravě vízových pravidel pro cizince do Číny

2022-06-10 04:56

Velvyslanectví ČLR v ČR dnešním dnem upravuje některá vízová ravidla pro cizince do Číny a to následovně:

1. Osvobození od speciálního zvacího dopisu pro osoby, které žádají o udělení víza do Číny za účelem zaměstnání

Ti, kterým bylo příslušnými čínskými vnitrostátními úřady schváleno pracovní povolení, nemusí k žádosti o udělení pracovního víza předkládat speciální zvací dopis vydaný příslušným čínským vládním orgánem.

2. Osvobození od speciálního zvacího dopisu pro rodinné příslušníky osob, které v Číně obnovují své zaměstnání / výrobu

Zahraniční rodinní příslušníci (manžel/ka, rodiče, děti mladší 18 let, rodiče manžela/manželky) osob, které v Číně obnovují své zaměstnání / výrobu (včetně cizinců, kteří již v Číně pracují), nemusí k žádosti o udělení víza za účelem návštěvy nebo soužití předkládat speciální zvací dopis vydaný příslušným čínským vládním orgánem

Ostatní zahraniční rodinní příslušníci (dospělé děti a jejich manželé/manželky, nesezdaní partneři) osob, které v Číně obnovují zaměstnání a výrobu (včetně cizinců, kteří již v Číně pracují), pokud skutečně potřebují cestovat do Číny, mohou požádat o vízum odpovídající kategorie a nemusí k žádosti předkládat speciální zvací dopis vydaný příslušným čínským vládním orgánem.

3. Rozšíření okruhu osob, které cestují do Číny z humanitárních důvodů

Zahraniční rodinní příslušníci čínských občanů a rodinní příslušníci cizinců, kteří jsou držiteli trvalého pobytu v Číně (manžel/ka, rodiče, rodiče manžela/manželky, děti, manželé/manželky dětí, sourozenci, prarodiče, vnoučata) mohou požádat o odpovídající typ víza za účelem návštěvy/shledání s rodinou z důvodu aktuálního pohřbu, návštěvy těžce nemocných příbuzných apod.

Velvyslanectví ČLR v ČR v této fázi stále dočasně nepřijímá žádosti o udělení turistických víz, dále víz za účelem zdravotního léčení nebo jiných osobních záležitostí v Číně.

Velvyslanectví v dohledné době zveřejní průvodce vízovými záležitostmi.

Chcete-li požádat o udělení víza do Číny, kontaktujte, prosím, čínské vízové centrum v Praze.

Adresa: ul. SOKOLOVSKÁ 663/136 A, Praha

Tel: +420 273160888

E-mail: praguecenter@visaforchina.org

       praguecenter@hotmail.com

Web: https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/

Velvyslanectví ČLR v ČR

Dne 9. června 2022
< Suggest To A Friend >
 
     <Print>