Hlavní Menu > Víza a konzulární záležitosti/ Visa
Soubor příslušných požadavků na vydání zdravotního kódu osobám, které cestují z České republiky do Číny (nejnovější vydání)

2021-08-30 20:27

(Datum aktualizace: 16.5.2022)

V zájmu zajištění bezpečnosti cestujících a omezení přeshraničního šíření epidemie onemocnění COVID-19 byla od 6. listopadu 2020 pro čínské a zahraniční cestující, kteří cestují z České republiky do Číny, tj. Česká republika je výchozí zemí, a tranzitují přes třetí zemi, zavedena povinnost podstoupit v ČR a v tranzitní zemi testování na onemocnění COVID-19) a požádat velvyslanectví ČLR v ČR a velvyslanectví ČLR/konzulát v tranzitní zemi o vydání zdravotního kódu ( týká se čínských občanů) /prohlášení o zdravotním stavu (týká se cizinců).

Pro přesnou kontrolu, rychlejší a snadnější orientaci v požadavcích na vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu (zkráceně „zdravotní kód“), vypracovalo naše velvyslanectví v níže uvedeném souboru (soubor bude v případě potřeby včas aktualizován, pokud se obsah předchozích příslušných oznámení bude lišit s tímto souborem, pak je závazný aktualizovaný obsah tohoto souboru) komplexní shrnutí příslušných požadavků pro ty, kteří potřebují cestovat do Číny:


I. Stanovení České republiky jako výchozí země

Velvyslanectví přijímá žádosti o vydání zdravotního kódu pouze od těch žadatelů, kteří cestují do Číny z České republiky, tj. výchozí zemí je ČR. Pokud ČR není vaší výchozí zemí, pak žádáte o vydání zdravotního kódu velvyslanectví ČLR/konzulát v příslušné výchozí zemi.

Držitelé cestovních pasů ČR, občanských průkazů ČR (týká se občanů ČR) nebo povolení k pobytu na území ČR, víz vydaných Českou republikou nebo jiných potvrzení o pobytu vydanými příslušnými orgány ČR (týká se cizinců) jsou považováni za osoby, jejichž výchozí zemí při cestě do Číny je ČR.

V případě, že skutečně pobýváte na území ČR, ale nemůžete poskytnout výše uvedené příslušné dokumenty, informujte velvyslanectví o konkrétní situaci předem prostřednictvím e-mailu. Velvyslanectví bude tyto situace posuzovat individuálně.II. Požadavky týkající se tranzitu z České republiky do Číny

V současné době neexistují z ČR přímé lety do Číny. Všichni cestující mohou při cestě z ČR do Číny provést pouze jeden přestup, tj. Česká republika → tranzitní země (pouze jedna) → Čína. Pokud cestujete z ČR do tranzitní země letadlem nebo vlakem, musíte cestovat přímo do tranzitní země bez možnosti přestupu v jiných zemích. V případě skutečné nutnosti je možné v tranzitní zemi přestoupit mezi různými městy, tj. odletět do Číny z jiného města, než do kterého jste přicestovali z ČR. Pokud cestujete z ČR do tranzitní země autem, musíte jet přímo do tranzitní země a po cestě se nezdržovat.

Vzhledem k tomu, že většina testovacích institucí v ČR nevydává o víkendu laboratorní zprávy o testování nebo příslušné testy neprovádí, doporučujeme necestovat do tranzitní země ve dnech neděle nebo pondělí.III. Prevence a kontrola osob, které mají v anamnéze prodělané onemocnění COVID-19

Osoby, kterým bylo v minulosti diagnostikováno onemocnění COVID-19 anebo kterým nebylo onemocnění diagnostikováno, ale měly pozitivní výsledek RT-PCR testu jsou považovány za osoby s anamnézou dříve prodělaného onemocnění.

V případě osoby, která má v anamnéze prodělané onemocnění a hodlá požádat o vydání zdravotního kódu, je nutné nejprve požádat velvyslanectví o stanovení karantény a sledování zdravotního stavu. Karanténní doba a sledování zdravotního stavu bývá zpravidla 14 dnů, ve zvláštních případech může být přiměřeně prodloužena. Toto opatření se vztahuje i na očkované osoby, které mají v anamnéze prodělané onemocnění COVID-19. Doporučujeme, aby ti, kterých se toto týká a mají v plánu cestovat do Číny, požádali o zavedení karantény a sledování zdravotního stavu co nejdříve.

Postup je následující:

(1) Na e-mailovou adresu konzularniodd@seznam.cz zašlete žádost o stanovení karantény a sledování zdravotního stavu a současně zašlete skenem následující:

    1. Max. 3 dny staré potvrzení o dvou negativních RT-PCR testech během 3 dnů (mezi odběry by měl být odstup nejméně 24 hodin).

    2. Popis situace (tj. jméno a příjmení, číslo pasu, okolnosti onemocnění nebo okolnosti pozitivních výsledků a váš podpis), kopie pasu nebo jiného dokladu totožnosti, potvrzení o uzdravení (pokud existuje) apod.


(2) Po provedení kontroly dokumentů bude žadatel e-mailem vyrozuměn o stanovení karantény a sledování zdravotního stavu (konkrétní období karantény a sledování zdravotního stavu bude uvedeno v e-mailu).


(3) Po ukončení karantény a sledování zdravotního stavu je nutné, aby žadatel prostřednictvím e-mailu informoval naše velvyslanectví o svém zdravotním stavu.

    1. Pokud nedojde k žádným nezvyklým změnám zdravotnímu stavu, může žadatel požádat o vydání zdravotního kódu běžným postupem.

    2. Pokud se v průběhu karantény a sledování zdravotního stavu projeví podezřelé příznaky jako je horečka, kašel, průjem apod. je nutné včas podstoupit RT-PCR test.

        ① V případě negativního RT-PCR testu je opět nutná 14denní karanténa a sledování zdravotního stavu.

        ② V případě pozitivního RT-PCR testu je nutná včasná léčba a po uzdravení je nutné znovu požádat o stanovení karantény a sledovat zdravotní stav.IV. Požadavky na prevenci a kontrolu osob čínských společností podnikajících na území ČR

(Týká se čínských občanů, viz oznámení v čínské verzi)


V. Požadavky k testování na onemocnění COVID-19 v České republice

(1) Druhy testů a jejich platnost

Definice „času odjezdu“: pokud opouštíte ČR letadlem/vlakem, pak je to čas odletu/odjezdu letadla/vlaku. Pokud opouštíte ČR autem, tak je to čas odjezdu uvedený na cestovním itineráři, který předkládáte.

 Všechny osoby (bez ohledu na to, zda jsou očkovány nebo ne) musí absolvovat celkem 2x RT-PCR každý v jiné laboratoři a 1x antigenní test.

Odběr vzorků pro 1. RT-PCR test musí být proveden do 48 hodin před odjezdem a  pro 2. RT-PCR test do 24 hodin před odjezdem. Není stanoven požadavek na časový interval mezi oběma odběry vzorků.

(2 RT-PCR testy absolvované během 24 hodin před časem odjezdu samozřejmě také vyhovují požadavkům.)

Pokud je čas odjezdu mezi 00:00 - 11:59 hod., pak musí být antigenní test proveden po 12:00 hod. předchozího dne. Pokud je čas odjezdu mezi 12:00 - 23:59 hod., pak musí být antigenní test proveden do 12 hodin před odjezdem.

(2) Testování – způsob odběru vzorků, testovací metody, zprávy o testování

V případě RT-PCR testu musí být odběr vzorku proveden výtěrem z nosohltanu (nasofaryngeální), ne ze slin. Testovací metoda musí být RT-PCR a tato metoda musí být uvedena ve zprávě, pokud možno spolu i se způsobem odběru vzorku.

Kromě toho musí zpráva o RT-PCR testu a antigenním testu jasně obsahovat následující údaje:

    1. Jméno a příjmení a datum narození/jméno a příjmení a číslo pasu/jméno a příjmení a číslo kartičky zdravotního pojištění;

    2. Datum odběru vzorku;

    3. Výsledek testu (negativní nebo pozitivní);

    4. Jméno a příjmení lékaře nebo název testovací instituce, kontaktní informace, podpis a razítko.


    V případě antigenního testu lze předložit i Certifikát EU COVID-19 / EU Digital COVID Certificate)

(3) Testovací instituce

Žadatelé by měli podstoupit testování v testovacích institucích (laboratořích), které jsou k tomuto určené Ministerstvem zdravotnictví ČR. Testy RT-PCR a antigenní testy lze provést v jedné nebo v rozdílných testovacích institucích, ale v případě schématu 2x RT PCR musí být testy provedeny v rozdílných laboratořích.

Seznam testovacích institucí MZ ČR pro RT-PCR testy a antigenní testy lze nalézt zde:

https://testovani.uzis.cz/

https://testovani.uzis.cz/antigen

Nezapomeňte, prosím, předem kontaktovat testovací instituci pro informace o typech testů, které může provádět, o čase potřebném k vydání zprávy (případně se informovat, zda lze za příplatek vydání urychlit a na jakém odběrném místě) apod. a ujistěte se, že na zprávě budou uvedeny výše požadované údaje a bude vydána včas.

(4) Testování kojenců a malých dětí

Kojenci a malé děti, kteří žádají o vydání zdravotního kódu, musí též podstoupit testování v souladu s výše uvedenými požadavky.VI. Způsob zpracování výsledků testů

Pokud je výsledek RT-PCR testu pozitivní, velvyslanectví nevydá zdravotní kód. V tomto případě postupujte podle požadavků v článku III. tohoto souboru a požádejte velvyslanectví o stanovení karantény a sledování zdravotního stavu.

Pokud je výsledek RT-PCR testu negativní, pak způsoby zpracování pro různé situace jsou následující:

1. V případě negativního výsledku antigenního testu můžete požádat velvyslanectví o vydání zdravotního kódu.

2. V případě pozitivního výsledku antigenního testu velvyslanectví nevydá zdravotní kód. V tomto případě zahajte, prosím, 14denní domácí samoizolaci a sledování zdravotního stavu a 1., 4. a 7. den proveďte RT-PCR test. Pokud budou testy negativní, pak znovu běžným způsobem požádejte velvyslanectví o vydání zdravotního kódu. V případě pozitivního RT-PCR testu postupujte v souladu s článkem III. tohoto souboru a požádejte velvyslanectví o stanovení karantény a sledování zdravotního stavu.VII. Podání žádosti

Žadatelé by měli po získání zpráv s negativními výsledky testování co nejdříve požádat velvyslanectví o vydání zdravotního kódu. Pozdní podání může v důsledku ovlivnit cestovní itinerář a v tomto případě nese příslušnou odpovědnost žadatel.

(1) Jak podat žádost

Čínští občané podávají žádost prostřednictvím mini programu WeChat „Mezinárodní verze zdravotního kódu prevence epidemie“ a mohou podávat žádosti i za jiné čínské občany. Pokud není možné nebo nejste schopni použít mini programu WeChat „Mezinárodní verze zdravotního kódu prevence epidemie“, pak také lze podat žádost prostřednictvím níže uvedené webové adresy, kde se po vstupu do přihlašovacího rozhraní (je nutné použít počítačový internetový prohlížeč, ne mobilní telefon) zaregistrujete pomocí emailu a přihlásíte (zapamatujte si zaregistrovaný e-mail a přihlašovací heslo).

https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/

Cizinci podávají žádost prostřednictvím níže uvedené webové adresy, kde se po vstupu do přihlašovacího rozhraní (je nutné použít počítačový internetový prohlížeč, ne mobilní telefon), zaregistrují pomocí emailu a přihlásí (zapamatujte si zaregistrovaný e-mail a přihlašovací heslo) a mohou podávat žádosti i za jiné zahraniční občany:

https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/

(2) Požadavky na vyplnění aplikace

Vyplňte kompletně a přesně příslušné informace a přiložte následující:

    1. Všechny laboratorní zprávy: 1x RT PCR test provedený do 48 hodin před odjezdem, 1x RT-PCR test provedený do 24 hodin před odjezdem, 1x antigenní test před cestou.

    2.Kompletní letenky/jízdenky na vlak/autobus (tzn. letenku/jízdenku z ČR do tranzitní země a letenku z tranzitní země do Číny. Pokud cestujete do tranzitní země autem anebo si budete kupovat letenku/jízdenku až v místě odjezdu, pak si připravte a přiložte cestovní itinerář, který bude obsahovat jméno a příjmení, číslo pasu, způsob, datum a čas přepravy z ČR do tranzitní země, a vlastnoruční podpis).

    3.Platný cestovní doklad (u cizinců, kteří pobývají na území ČR ještě vízum vydané Českou republikou, pobytovou kartu ČR apod.).

    4. Očkované osoby musí ještě nahrát certifikát o očkování.

Všechny přikládané dokumenty musí být čitelné, v dobré kvalitě a kompletní. Aby bylo možné úspěšně naskenovat QR kód v případě zpráv o testování a certifikátech o očkování, zkuste nahrát elektronické dokumenty (ne fotografie získané focením).


Věnujte, prosím, zvláštní pozornost níže uvedenému:

    1. Do kolonky datum odběru vzorků napište datum 1. odběru RT-PCR testu.

    2.Výchozí země, tj. země odkud cestujete do Číny, je Česká republika. Pokud cestujete z ČR do tranzitní země autem nebo vlakem/autobusem, napište, prosím, v aplikaci do kolonky „Číslo letu z výchozí země“ cesta autem nebo vlakem/autobusem a napište datum a čas odjezdu.VIII. Kontrola

Velvyslanectví co nejdříve zkontroluje všechny podané žádosti podle časového pořadí tak, jak byly podány (včetně víkendů a zákonných svátků) během 12 hodin. Prosíme o trpělivost, a kromě nouzových nebo specifických okolností nás, prosím, opakovaně nekontaktujte s dotazy na stav vaší žádosti, aby tak nedošlo k možnému zdržení průběhu vyřizování vaší žádosti nebo žádosti jiných.

Pokud je žádost schválena, může si žadatel zkontrolovat zdravotní kód prostřednictvím mini programu WeChat „Mezinárodní verze zdravotního kódu prevence epidemie “ nebo se přihlásit na https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/ H5/. Po získání zdravotního kódu si, prosím, včas uložte snímek obrazovky pro pozdější odeslání k žádosti o vydání zdravotního kódu z velvyslanectví ČLR/konzulátu v tranzitní zemi.

Pokud vaše žádost neprojde kontrolou, nebude vyhovovat požadavkům, pak se přihlaste do mini programu WeChat „Mezinárodní verze zdravotního kódu prevence epidemie “ nebo na https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/ H5/a přečtěte si naše připomínky. Po úpravě žádost znovu odešlete.

Pokud velvyslanectví ani poté nevydá zdravotní kód, znamená to, že žadatel prozatím nesplňuje podmínky pro cestu do Číny a je třeba znovu uspořádat nebo upravit cestovní itinerář.IX. Cesta do tranzitní země

V zásadě by měl žadatel opustit ČR a cestovat do tranzitní země během doby platnosti zdravotního kódu v souladu s deklarovaným itinerářem. Pokud žadatel odcestuje do tranzitní země před získáním zdravotního kódu a přiložené dokumenty nebo jiné údaje nebudou splňovat požadavky a nebude možné vydat zdravotní kód, pak je příslušná odpovědnost za změnu itineráře na straně žadatele.X. Žádost o vydání zdravotního kódu pro druhou část cesty z velvyslanectví ČLR/konzulátu v tranzitní zemi

Poté, co žadatel získá zdravotní kód z čínského velvyslanectví v ČR a přicestuje do tranzitní země, musí zde znovu podstoupit testování na COVID-19 a požádat o vydání zdravotního kódu velvyslanectví ČLR/konzulát v tranzitní zemi. Konkrétní požadavky naleznete na webových stránkách příslušného velvyslanectví ČLR/konzulátu v dané tranzitní zemi.XI. Zvláštní upozornění

(1) Výše uvedená opatření jsou vytvořena na základě více faktorů, jako je

celosvětová situace epidemie onemocnění COVID-19, nové mutace koronaviru atd. Opatření se budou upravovat v závislosti na situaci epidemie a situaci importovaných případů ze zahraničí.

(2) Pokud máte v úmyslu cestovat do Číny připomínáme, abyste přijali preventivní opatření, před odjezdem sledovali svůj zdravotní stav a předcházeli tomu, že z důvodu pozitivního testu nebudete přijati k letu nebo by mohlo dojít k importu onemocnění.

(3) S předstihem se, prosím, seznamte s pravidly pro vstup do dané tranzitní země, příslušnými informacemi velvyslanectví ČLR/konzulátu v tranzitní zemi na požadavky pro vydání zdravotního kódu, případným seznamem určených testovacích institucí nebo institucí schválených velvyslanectvím ČLR/konzulátem v tranzitní zemi. Pečlivě zvolte trasu své cesty do Číny tak, abyste se vyhnuli situaci, že nebudete moci vstoupit do tranzitní země nebo nebude možné včas podstoupit testování na COVID-19 a nesplníte požadavky velvyslanectví ČLR/konzulátu v tranzitní zemi a můžete tam uvíznout.

(4) Žadatelé musí pravdivě deklarovat své osobní údaje a předkládat pravdivé a platné zprávy o provedených testech. Osoby, které úmyslně poskytnou padělané nebo jinak pozměněné zprávy o testech na onemocnění COVID-19 atd. a dojde k importu onemocnění do Číny, se vystavují vážnému právnímu postihu v souladu se zákonem.

(5) Informační linka Velvyslanectví ČLR v ČR: +420-224322235. Hovory jsou přijímány v pondělí až pátek (vyjma státních svátků) v době od 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 hod. E-mailová adresa pro dotazy: konzularniodd@seznam.cz.


Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice

Dne 16.května 2022< Suggest To A Friend >
 
     <Print>