Hlavní Menu > Víza a konzulární záležitosti/ Visa
Soubor příslušných požadavků na vydání zdravotního kódu osobám, které cestují z České republiky do Číny (nejnovější vydání)

2022-11-14 19:06

(Datum aktualizace: 12.11.2022)

    V zájmu zajištění bezpečnosti cestujících a omezení přeshraničního šíření epidemie onemocnění COVID-19 musí všichni čínští a zahraniční cestující, kteří cestují do Číny (pozn.: pokud není uvedeno jinak je tímto myšlena pevninská Čína) ze zemí mimo Čínu, podstoupit testování na onemocnění COVID-19 a požádat na příslušných čínských velvyslanectvích/konzulátech v zahraničí o vydání zdravotního kódu (týká se čínských občanů) /prohlášení o zdravotním stavu (týká se cizinců).

Pro přesnou kontrolu, rychlejší a snadnější orientaci v požadavcích na vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu (dále jen „zdravotní kód“), vypracovalo čínské velvyslanectví v ČR v níže uvedeném souboru (pokud se obsah předchozích příslušných oznámení bude lišit s tímto souborem, pak je závazný aktualizovaný obsah tohoto souboru) komplexní shrnutí příslušných požadavků pro cestující do Číny:

I. Obecné požadavky

Cestující do Číny mohou požádat o vydání zdravotního kódu čínské velvyslanectví/konzulát v místě (zemi) testování na základě jednoho negativního RT-PCR testu provedeného do 48 hodin před nástupem na palubu přímého letu do Číny. Zdravotní kód kontroluje letecká společnost při odbavení k přímému letu.

Ti, kteří tranzitují přes jiné země, mohou podstoupit testování buď ve své výchozí zemi anebo v tranzitní zemi bez nutnosti podstoupit druhý test a žádat o vydání druhého zdravotního kódu.

Konkrétní požadavky k žádosti o vydání zdravotního kódu na čínském velvyslanectví v ČR naleznete v tomto souboru.

Konkrétní požadavky na vydání zdravotního kódu na čínských velvyslanectvích/konzulátech v jiných zemích získáte na čínském velvyslanectví/konzulátu v dané zemi nebo v příslušném oznámení na jejich webových stránkách.

II. Požadavky k testování na onemocnění COVID-19 v ČR

(1) Způsob odběru vzorků, testovací metody, zprávy o testování

Odběr vzorku pro test na nukleové kyseliny musí být proveden výtěrem z nosohltanu (nasofaryngeální), ne ze slin. Testovací metoda musí být RT-PCR a tato metoda musí být uvedena ve zprávě, pokud možno spolu i se způsobem odběru vzorku. 

Kromě toho musí zpráva o RT-PCR testu jasně obsahovat následující údaje:

1. Jméno a příjmení a datum narození/jméno a příjmení a číslo pasu/jméno a příjmení a číslo kartičky zdravotního pojištění;

2. Datum odběru vzorku;

3. Výsledek testu (negativní nebo pozitivní);

4. Jméno a příjmení lékaře nebo název testovací instituce a kontaktní informace.

(2)  Testovací instituce

Žadatelé musí absolvovat testování v institucích (laboratořích), které jsou k tomuto určené Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

Seznam testovacích institucí MZ ČR pro RT-PCR testy lze nalézt zde:  

https://testovani.uzis.cz/

Nezapomeňte, prosím, předem kontaktovat testovací instituci pro informace o typech testů, které může provádět, o čase potřebném k vydání zprávy a ujistěte se, že na zprávě budou uvedeny příslušné údaje a bude vydána včas.

III. Podání žádosti

Žadatelé by měli po získání zprávy s negativním výsledkem RT-PCR testu co nejdříve požádat velvyslanectví o vydání zdravotního kódu. Pozdní podání může v důsledku ovlivnit cestovní itinerář a v tomto případě nese příslušnou odpovědnost žadatel. 

(1) Jak podat žádost

Čínští občané podávají žádost prostřednictvím mini programu WeChat „Mezinárodní verze zdravotního kódu prevence epidemie“ a mohou podávat žádosti i za jiné čínské občany. Pokud není možné nebo nejste schopni použít mini programu WeChat „Mezinárodní verze zdravotního kódu prevence epidemie“, pak také lze podat žádost prostřednictvím níže uvedené webové adresy, kde se po vstupu do přihlašovacího rozhraní (je nutné použít počítačový internetový prohlížeč, ne mobilní telefon) zaregistrujete pomocí emailu a přihlásíte (zapamatujte si zaregistrovaný e-mail a přihlašovací heslo).

https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/

Cizinci podávají žádost prostřednictvím níže uvedené webové adresy, kde se po vstupu do přihlašovacího rozhraní (je nutné použít počítačový internetový prohlížeč, nepoužívejte, prosím, mobilní telefon), zaregistrují pomocí emailu a přihlásí (zapamatujte si zaregistrovaný e-mail a přihlašovací heslo) a mohou podávat žádosti i za jiné zahraniční občany:

https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/

(2) Požadavky na vyplnění aplikace

Vyplňte kompletně a přesně příslušné informace a přiložte následující:

1. 1x laboratorní zpráva (potvrzení) o negativním RT PCR testu provedeném do 48 hodin před nástupem na palubu přímého letu do Číny

2. Kompletní letenky/jízdenky na vlak/autobus (tj. z ČR do tranzitní země a z tranzitní země do Číny. Pokud cestujete autem anebo si budete kupovat letenku/jízdenku až na místě, pak si připravte a přiložte cestovní itinerář, který bude obsahovat jméno a příjmení, číslo pasu, dopravní prostředek, datum a čas odjezdu z ČR, cílovou zemi a vlastnoruční podpis.

3. Platný cestovní doklad. 

4. Občané jiných států než Číny musí nahrát platné čínské vízum nebo čínské povolení k pobytu (kromě těch, kteří mohou vstoupit na území Číny bez víza).

5. Očkovaní proti onemocnění COVID-19 musí také přiložit certifikát o očkování.

Všechny přikládané dokumenty musí být čitelné, v dobré kvalitě a kompletní. Aby bylo možné úspěšně naskenovat QR kód v případě zpráv o testování a certifikátech o očkování, nahrajte, pokud možno elektronické dokumenty  (ne fotografie získané focením).

Věnujte, prosím, zvláštní pozornost níže uvedenému:

Pokud cestujete z ČR do tranzitní země autem nebo vlakem/autobusem, napište, prosím, v aplikaci do kolonky „Číslo letu“ cesta autem nebo vlakem/autobusem a napište přesný čas odjezdu. 

IV. Kontrola

Velvyslanectví v co možná nejkratší době důkladně zkontroluje všechny žádosti podle časového pořadí tak, jak byly podány (včetně víkendů a zákonných svátků). Prosíme o trpělivost, a kromě nouzových nebo specifických okolností nás, prosím, opakovaně nekontaktujte s dotazy na stav vaší žádosti, aby tak nedošlo k možnému zdržení průběhu vyřizování vaší žádosti nebo žádosti jiných.

Pokud je žádost schválena, může si žadatel zkontrolovat zdravotní kód prostřednictvím mini programu WeChat „Mezinárodní verze zdravotního kódu prevence epidemie “ nebo se přihlásit na https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/ H5/. 

Pokud vaše žádost neprojde kontrolou, nebude vyhovovat požadavkům, pak se přihlaste do mini programu WeChat „Mezinárodní verze zdravotního kódu prevence epidemie “ nebo na https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/ H5/a přečtěte si naše připomínky. Po úpravě žádost znovu odešlete.

Pokud velvyslanectví ani poté nevydá zdravotní kód, znamená to, že žadatel prozatím nesplňuje podmínky pro cestu do Číny a je třeba znovu uspořádat nebo upravit cestovní itinerář.

V. Zvláštní upozornění

(1) Výše uvedená opatření jsou vytvořena na základě více faktorů, jako je

celosvětová situace epidemie onemocnění COVID-19, nové mutace koronaviru atd. Opatření se budou upravovat v závislosti na situaci epidemie a situaci

importovaných případů ze zahraničí.

(2) Cestujícím do Číny připomínáme, aby přijali preventivní opatření, před odjezdem sledovali svůj zdravotní stav a předcházeli tomu, že z důvodu pozitivního testu nebudou přijati k letu nebo by mohlo dojít k importu onemocnění.

(3) S předstihem se, prosím, seznamte s pravidly pro vstup do dané tranzitní země, příslušnými informacemi a požadavky čínského velvyslanectví/konzulátu v tranzitní zemi (tj. v zemi odkud odlétáte přímo do Číny) pro vydání zdravotního kódu, pečlivě zvolte trasu své cesty do tak, abyste se vyhnuli situaci, že nebudete moci vstoupit do tranzitní země nebo nebude možné včas absolvovat testování na COVID-19 a nesplníte požadavky čínského velvyslanectví /konzulátu v tranzitní zemi a můžete tam uvíznout. 

(4) Žadatelé musí pravdivě deklarovat své osobní údaje a předkládat pravdivou a platnou zprávu o provedeném testu. Osoby, které úmyslně poskytnou padělanou nebo jinak pozměněnou zprávu o testu na onemocnění COVID-19 atd. a dojde k importu onemocnění do Číny, se vystavují vážnému právnímu postihu v souladu se zákonem.

(5) Informační linka konzulární služby Velvyslanectví ČLR v ČR: +420-224322235. Hovory jsou přijímány v pondělí až pátek (vyjma státních svátků) v době od 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 hod. E-mail: prague@csm.mfa.gov.cn


Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice

Dne 12.listopadu 2022
< Suggest To A Friend >
 
     <Print>